Thứ tư,  19/01/2022

Cần xác định chỉ tiêu phát triển cụ thể cho mỗi lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch trong 10 năm tới

Ngày 17-2, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) về triển khai kế hoạch công tác năm 2011.Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ, ý kiến của các thành viên Đoàn công tác Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định và đánh giá cao những thắng lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện năm công tác 2010 của Bộ VHTT&DL. Năm 2010, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn được tổ chức trang trọng, tạo được bầu không khí chính trị tích cực trong nhân dân. Đặc biệt, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội diễn ra liên tục trong thời gian dài tại khắp các địa phương trong cả nước với nội dung phong phú, kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống với hiện đại. Nhiều hoạt động có quy mô lớn, ấn tượng, đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, mang lại nhiều cảm...

Ngày 17-2, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) về triển khai kế hoạch công tác năm 2011.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ, ý kiến của các thành viên Đoàn công tác Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định và đánh giá cao những thắng lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện năm công tác 2010 của Bộ VHTT&DL. Năm 2010, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn được tổ chức trang trọng, tạo được bầu không khí chính trị tích cực trong nhân dân. Đặc biệt, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội diễn ra liên tục trong thời gian dài tại khắp các địa phương trong cả nước với nội dung phong phú, kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống với hiện đại. Nhiều hoạt động có quy mô lớn, ấn tượng, đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, mang lại nhiều cảm xúc và hào khí cho nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Năm 2010 cũng đánh dấu sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam, đón hơn 5 triệu lượt khách quốc tế (kế hoạch là 4,2 triệu) và 28 triệu lượt khách trong nước; thu nhập du lịch ước đạt 1.000 tỷ đồng, đóng góp 5,3% tổng GDP của cả nước… Theo đánh giá của Chính phủ, năm 2010, Bộ VHTT&DL đã hoàn thành tốt hầu hết các chương trình công tác trọng tâm của năm; góp phần quan trọng khẳng định vị thế dân tộc và hình ảnh con người Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị bộ phải định được chỉ tiêu phấn đấu cụ thể của mỗi lĩnh vực: văn hóa, thể thao, du lịch; coi trọng chỉ tiêu về chất lượng phát triển. Mỗi lĩnh vực, ngành cần tập trung nghiên cứu để xây dựng chương trình phát triển trong 10 năm tới, bảo đảm tính khoa học, khả thi, thể hiện tinh thần hội nhập quốc tế tích cực.

Về xây dựng chương trình quốc gia phát triển gia đình bền vững, Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò người phụ nữ trong gia đình, đặc biệt là vai trò người phụ nữ nông thôn trong gia đình Việt Nam. Phải chú ý đến đặc thù 80% gia đình ở Việt Nam là gia đình nông thôn; dự báo sát tác động của nền kinh tế công nghiệp đến tính bền vững trong kết cấu gia đình Việt Nam.

Khẳng định những thành tích to lớn của thể thao nước nhà trong 10 năm qua, Phó Thủ tướng yêu cầu, một số kế hoạch tổ chức thi đấu thể thao trong nước, khu vực và châu lục mà Việt Nam đăng cai cần được triển khai chuẩn bị ngay từ bây giờ để bảo đảm tiến độ thời gian và chất lượng công trình.

Theo Nhandan