Chủ nhật,  23/01/2022

Ðồng chí Trương Tấn Sang làm việc với tỉnh Vĩnh Long về Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngày 18-2, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" dự và chỉ đạo hội nghị.Trong bốn năm qua, việc thực hiện Cuộc vận động tại Vĩnh Long đã đạt được kết quả bước đầu về thực hành tiết kiệm, chống tham ô; lãng phí, quan liêu, sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh 'là đạo đức, là văn minh'.Nhiều địa phương, đơn vị đã xây dựng những mô hình hay, cách làm tốt, sáng tạo và đạt hiệu quả thiết thực. Từng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng tiêu chí đạo đức và triển khai tổ chức việc 'làm theo' có đơn vị, cá nhân chỉ chọn một hoặc hai công...

Ngày 18-2, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” dự và chỉ đạo hội nghị.
Trong bốn năm qua, việc thực hiện Cuộc vận động tại Vĩnh Long đã đạt được kết quả bước đầu về thực hành tiết kiệm, chống tham ô; lãng phí, quan liêu, sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh &#39là đạo đức, là văn minh&#39.
Nhiều địa phương, đơn vị đã xây dựng những mô hình hay, cách làm tốt, sáng tạo và đạt hiệu quả thiết thực. Từng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng tiêu chí đạo đức và triển khai tổ chức việc &#39làm theo' có đơn vị, cá nhân chỉ chọn một hoặc hai công việc cụ thể trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, với phương châm: &#39Mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt theo đạo đức Bác Hồ, dù việc đó là nhỏ nhất&#39. Tinh thần, thái độ của cán bộ, đảng viên với nhân dân trong thực thi công vụ có chuyển biến tích cực, đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp. Nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện làm thêm giờ, làm sáng thứ bảy… để đáp ứng yêu cầu của nhân dân, của doanh nghiệp.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đảng bộ tỉnh cần phải tạo được sự thống nhất cao hơn nữa trong nhận thức và trong hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nêu cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là những người đứng đầu. Việc học tập và làm theo của mỗi cá nhân phải sát hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường hơn nữa việc giám sát giữa tổ chức đảng, đơn vị với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; công khai để quần chúng giám sát cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát hiện, nhân rộng điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho việc làm theo tấm gương đạo đức của Người thấm sâu vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trở thành lối sống, nếp sống, lẽ sống của mỗi người dân.
Cùng ngày, đồng chí Trương Tấn Sang làm việc với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Tấn Sang nhắc nhở tỉnh Vĩnh Long cần tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng thời tận dụng những công trình giao thông trọng điểm của vùng ĐBSCL để thu hút đầu tư, phát triển; tiếp tục xây dựng nông thôn mới; chăm lo đào tạo cán bộ chủ chốt, nhất là ở cơ sở xã, phường, thị trấn. Đồng chí Trương Tấn Sang đã cho ý kiến chỉ đạo đối với một số kiến nghị của tỉnh Vĩnh Long.


Theo Nhandan