Thứ tư,  19/01/2022

Các địa phương triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp

Ngày 18-2, các tỉnh: Hà Tĩnh, Bắc Cạn, Phú Thọ, Đác Nông, Phú Yên, Bình Thuận, Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016.Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố về cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; kế hoạch triển khai cuộc bầu cử của các tỉnh; hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.Các vấn đề liên quan đến chuẩn bị điều kiện cho công tác bầu cử, gồm: công tác tài chính, phát động thi đua, tuyên truyền được các đại biểu đưa ra thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 thành công tốt đẹp.Các hội nghị cũng nhấn mạnh việc các...

Ngày 18-2, các tỉnh: Hà Tĩnh, Bắc Cạn, Phú Thọ, Đác Nông, Phú Yên, Bình Thuận, Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố về cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016; kế hoạch triển khai cuộc bầu cử của các tỉnh; hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Các vấn đề liên quan đến chuẩn bị điều kiện cho công tác bầu cử, gồm: công tác tài chính, phát động thi đua, tuyên truyền được các đại biểu đưa ra thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 thành công tốt đẹp.
Các hội nghị cũng nhấn mạnh việc các cấp ủy, chính quyền cần tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu QH, Luật bầu cử đại biểu HĐND; làm tốt công tác nhân sự và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội của toàn dân.


Theo Nhandan