Thứ hai,  26/09/2022

Kho bạc Nhà nước: Phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo của Đảng

LSO-Xác định rõ vai trò quan trọng của ngành đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiều năm qua, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành trong quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) và các quỹ tài chính do Nhà nước giao quản lý. Trong quá trình hoạt động, dù còn không ít khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí, Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ của ngành và địa phương trên các lĩnh vực. Lãnh đạo Đảng ủy Khối các CQ tỉnh biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân của Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng SơnKho bạc Nhà nước Lạng Sơn hiện có 57 cán bộ đảng viên, chiếm tỷ lệ 67,8% tổng số cán bộ, công chức. Hầu hết có trình độ chuyên môn cao, trình độ lý luận chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng tốt. Cán bộ, công chức là đảng viên luôn đầu tàu gương mẫu,...

LSO-Xác định rõ vai trò quan trọng của ngành đối với sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, nhiều năm qua, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành trong quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) và các quỹ tài chính do Nhà nước giao quản lý. Trong quá trình hoạt động, dù còn không ít khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí, Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ của ngành và địa phương trên các lĩnh vực.
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các CQ tỉnh biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân của Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn
Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn hiện có 57 cán bộ đảng viên, chiếm tỷ lệ 67,8% tổng số cán bộ, công chức. Hầu hết có trình độ chuyên môn cao, trình độ lý luận chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng tốt. Cán bộ, công chức là đảng viên luôn đầu tàu gương mẫu, tận tâm, tận tụy với công việc, nỗ lực phấn đấu góp phần cùng chi bộ, đảng bộ thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, Đảng bộ luôn giữ vững khối đoàn kết thống nhất, nhiều năm liền được công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”. Năm qua, giữa Đảng bộ và chính quyền của ngành tiếp tục có sự phối hợp triển khai tổ chức học tập tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho đảng viên và cán bộ công chức. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo luôn bám sát vào các nghị quyết, ý kiến chỉ đạo của cấp trên, kịp thời đề ra những nhiệm vụ chính trị sát thực, phù hợp với từng giai đoạn và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Vai trò gương mẫu của đảng viên và ý thức tự giác của mỗi cá nhân trong việc chấp hành, nghiên cứu, học tập văn kiện của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của bộ, ngành luôn được nêu cao. Đặc biệt, những nhận thức đúng đắn của đảng viên và quần chúng về chủ trương, quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng, về đường lối đổi mới đã có nhiều chuyển biến tích cực và tác động sâu sắc đến việc hoàn thành nhiệm vụ công tác của đảng viên, cán bộ, nhân viên trên từng lĩnh vực chuyên môn. Cùng với cơ quan, Đảng bộ thực hiện nghiêm túc quy chế tập trung dân chủ, nhất là trong công tác tổ chức cán bộ. Thực hiện thống nhất trên nguyên tắc Đảng lãnh đạo và quản lý đội ngũ cán bộ theo chế độ tập thể và dân chủ trong việc ra quyết định về cán bộ, dân chủ hóa và công khai các quy định, tiêu chuẩn về bồi dưỡng, đào tạo cán bộ hàng năm. Đơn vị luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, trình độ quản lý cho các cán bộ lãnh đạo và cán bộ dự nguồn. Năm 2010 đã đào tạo trên 30 cán bộ về công tác chuyên môn, bồi dưỡng chính trị, kiến thức quốc phòng an ninh; bổ nhiệm mới 6 cán bộ, bổ nhiệm lại 3 cán bộ theo đúng quy định. Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể làm nòng cốt trong việc triển khai chương trình hành động thực hiện. Sau 4 năm thực hiện cuộc vận động, đã có nhiều tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Với đặc thù của ngành, Đảng bộ cũng thường xuyên chú trọng việc tu dưỡng đạo đức, rèn luyện lối sống lành mạnh và văn hóa giao tiếp chuẩn mực nơi công sở cho đảng viên và cán bộ, công chức. Nhờ đó, đảng viên, cán bộ, nhân viên đơn vị luôn thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình trên từng lĩnh vực công tác, giữ vững sự liêm khiết của nghề nghiệp.

Theo bà Triệu Thị Lan Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, yếu tố mấu chốt giúp cho ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính là đoàn kết nội bộ, tập hợp, phát huy hiệu quả sức mạnh trí tuệ tập thể. Do đó, Đảng bộ đơn vị luôn sát sao với mỗi đảng viên, quần chúng để kịp thời giáo dục, uốn nắn. Trong thời gian qua, đơn vị luôn chú trọng thực hiện phương châm Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các tổ chức đoàn thể quần chúng phối hợp vận động và tổ chức thực hiện. Ngay từ đầu năm 2011, Đảng bộ, chính quyền Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn đã phát động phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cả năm, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận, phòng ban trực thuộc thực hiện nghiêm túc các giải pháp đã được bàn bạc thống nhất. Qua đó, góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các ngành tài chính, kế hoạch đầu tư để phân bổ vốn kịp thời cho các chủ đầu tư và tổ chức thực hiện, giải ngân nhanh các nguồn vốn được bổ sung.

Hoàng Thái