Chủ nhật,  23/01/2022

Ðón nhận phần thưởng cao quý

Ngày 22-2, Tổng Công ty cà-phê Việt Nam (Vinacafe) tổ chức tổng kết công tác năm 2010, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì.Năm 2010, sản lượng cà-phê của Vinacafe là hơn 33 nghìn tấn nhân, đạt tổng kim ngạch xuất khẩu gần 274 triệu USD, chiếm 18% khối lượng và 17% kim ngạch so với xuất khẩu cà-phê toàn quốc. Năm 2011, Vinacafe phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 485 triệu USD, bằng 153% so với năm 2010; tăng sản lượng và chất lượng vườn trồng cà-phê. Để thực hiện kế hoạch này, Tổng công ty đã đề ra nhiều chương trình lớn trong giai đoạn 2011- 2015 như: Tái canh cà-phê; sửa chữa và nâng cấp hệ thống thủy lợi; phát triển chế biến cà-phê sâu, nhất là các nhà máy cà-phê hòa...

Ngày 22-2, Tổng Công ty cà-phê Việt Nam (Vinacafe) tổ chức tổng kết công tác năm 2010, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì.

Năm 2010, sản lượng cà-phê của Vinacafe là hơn 33 nghìn tấn nhân, đạt tổng kim ngạch xuất khẩu gần 274 triệu USD, chiếm 18% khối lượng và 17% kim ngạch so với xuất khẩu cà-phê toàn quốc. Năm 2011, Vinacafe phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 485 triệu USD, bằng 153% so với năm 2010; tăng sản lượng và chất lượng vườn trồng cà-phê. Để thực hiện kế hoạch này, Tổng công ty đã đề ra nhiều chương trình lớn trong giai đoạn 2011- 2015 như: Tái canh cà-phê; sửa chữa và nâng cấp hệ thống thủy lợi; phát triển chế biến cà-phê sâu, nhất là các nhà máy cà-phê hòa tan…

Theo Nhandan