Thứ tư,  19/01/2022

Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu QH và HÐND các cấp

Sáng 22-2, tại Hà Nội, Tiểu ban chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự-an toàn xã hội, thuộc Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp phiên thứ nhất với sự chủ trì của đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH, Trưởng Tiểu ban.Tại phiên họp, đồng chí Lê Quang Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực đã công bố Quyết định số 04 QĐ/HĐBC ngày 9-2-2011 của Hội đồng bầu cử về việc thành lập Tiểu ban. Trên cơ sở nhiệm vụ chung do Hội đồng bầu cử quy định, Tiểu ban cụ thể hóa nhiệm vụ của Tiểu ban như sau:Chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử.Nắm vững tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội liên quan đến công tác bầu cử đại biểu QH khóa...

Sáng 22-2, tại Hà Nội, Tiểu ban chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự-an toàn xã hội, thuộc Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp phiên thứ nhất với sự chủ trì của đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH, Trưởng Tiểu ban.

Tại phiên họp, đồng chí Lê Quang Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực đã công bố Quyết định số 04 QĐ/HĐBC ngày 9-2-2011 của Hội đồng bầu cử về việc thành lập Tiểu ban. Trên cơ sở nhiệm vụ chung do Hội đồng bầu cử quy định, Tiểu ban cụ thể hóa nhiệm vụ của Tiểu ban như sau:

Chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử.

Nắm vững tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội liên quan đến công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; kịp thời tổng hợp, báo cáo và kiến nghị Hội đồng bầu cử xử lý những vấn đề nảy sinh, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành hữu quan và Ủy ban bầu cử cấp tỉnh thực hiện quy định của pháp luật, quyết định, kết luận của Hội đồng bầu cử về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội liên quan đến cuộc bầu cử.

Phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH tổ chức giám sát, kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử ở một số địa phương, địa bàn trọng điểm.

Cũng tại phiên họp này, Tiểu ban đã thống nhất Chương trình hoạt động và chế độ làm việc của Tiểu ban, đồng thời phân công nhiệm vụ của các thành viên Tiểu ban, đưa ra một số kiến nghị đối với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Ủy ban bầu cử cấp tỉnh.

Ngày 22-2, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Trần Thế Ngọc, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang chủ trì hội nghị.

Để triển khai công tác bầu cử, tỉnh Tiền Giang đã thành lập Ban chỉ đạo gồm 11 đồng chí, Ủy ban bầu cử gồm 29 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử.

Đồng chí Trần Thế Ngọc yêu cầu các cấp ủy Đảng, các ban Đảng, chính quyền, các ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh… cần tăng cường công tác tuyên truyền ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của công dân. Đồng chí yêu cầu ngành công an, quân sự có kế hoạch giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ tốt trước, trong và sau ngày bầu cử.

Sáng 22-2, tại Trung tâm Hội nghị khu đô thị mới Cam Đường, tỉnh Lào Cai tổ chức quán triệt công tác bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016, đến 120 cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể và chín huyện, thành phố trong tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Vạn chủ trì hội nghị.

Trên tinh thần Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác bầu cử và hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử trên địa bàn, trong đó nhấn mạnh đến mục đích xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì nhân dân.

Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tập trung quán triệt tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị, Luật Bầu cử đại biểu QH, Luật Bầu cử đại biểu HĐND và các văn bản của Trung ương, địa phương tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Ngày 21-2, Ủy ban bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tỉnh Quảng Bình đã họp triển khai công tác bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp. Các đại biểu đã thông qua dự thảo về Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp; quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban bầu cử; dự kiến nhân sự để thành lập tổ cán bộ, chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình đã xây dựng kế hoạch tham gia cuộc bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 với các nội dung cụ thể: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh họp với đại diện các cơ quan, tổ chức đơn vị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu những người ứng cử và thủ tục hồ sơ ứng cử; UBMTTQ tỉnh tiếp nhận biên bản hội nghị cử tri và biên bản hội nghị mở rộng đối với người ứng cử đại biểu QH…

Ngày 22-2, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị cán bộ triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Thành phần tham dự hội nghị gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, Ban chỉ đạo bầu cử, Hội đồng bầu cử, thành viên hội đồng bầu cử tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo UBND, HĐND, MTTQ cấp huyện…

Hội nghị nhằm quán triệt: Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy về lãnh đạo, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Công bố quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh. Thông qua kế hoạch tiến hành bầu cử của Ủy ban bầu cử; hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự; hướng dẫn quy trình hiệp thương; nghe một số điểm chính của Luật Bầu cử đại biểu QH và Luật Bầu cử HĐND…

Theo Nhandan