Thứ ba,  25/01/2022

Ðón nhận phần thưởng cao quý

Ngày 23-2, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất; triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2011. Tới dự, có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.Năm năm qua, ngành lao động - thương binh và xã hội Thủ đô đã có những đóng góp rất tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2005 - 2010. Bình quân mỗi năm, ngành đã giải quyết việc làm cho hơn 120 nghìn lao động, đào tạo nghề gần 600 nghìn lượt người; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn triển khai nhiều hoạt động tình nghĩa, xây mới 1.077 nhà với kinh phí 36,2 tỷ đồng; nâng cấp, sửa chữa 3.375 nhà với kinh phí hơn 70 tỷ đồng; tặng hơn 30 nghìn sổ tiết kiệm với kinh phí 16,6 tỷ đồng; vận động ủng hộ quỹ 'Đền ơn đáp nghĩa' được 106,5 tỷ đồng.Thời gian tới, ngành tiếp tục...

Ngày 23-2, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất; triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2011. Tới dự, có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Năm năm qua, ngành lao động – thương binh và xã hội Thủ đô đã có những đóng góp rất tích cực vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2005 – 2010. Bình quân mỗi năm, ngành đã giải quyết việc làm cho hơn 120 nghìn lao động, đào tạo nghề gần 600 nghìn lượt người; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn triển khai nhiều hoạt động tình nghĩa, xây mới 1.077 nhà với kinh phí 36,2 tỷ đồng; nâng cấp, sửa chữa 3.375 nhà với kinh phí hơn 70 tỷ đồng; tặng hơn 30 nghìn sổ tiết kiệm với kinh phí 16,6 tỷ đồng; vận động ủng hộ quỹ &#39Đền ơn đáp nghĩa&#39 được 106,5 tỷ đồng.

Thời gian tới, ngành tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; chủ động, sáng tạo trong giải quyết công việc; bám sát cơ sở, giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc; đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực công tác; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện pháp luật trong lĩnh vực lao động; triển khai kịp thời các chính sách mới xuống cơ sở..

Theo Nhandan