Thứ ba,  03/10/2023

Luân chuyển cán bộ: Hiệu quả ở Đình Lập

– Luân chuyển là một trong những việc làm cụ thể thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện, công tác này tại huyện Đình Lập đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Từ vị trí Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện, anh Hoàng Văn Vương được luân chuyển về giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Châu Sơn từ ngày 1/10/2022. Chia sẻ về trách nhiệm ở cương vị mới, anh Vương cho biết: Khi về xã, tôi rà soát lại quy chế làm việc, kiện toàn lại đội ngũ cán bộ xã với các chức danh, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Đồng thời, tôi cũng dành thời gian dự sinh hoạt tại các chi bộ, nhất là chi bộ thôn để có hướng điều chỉnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm có hiệu quả trong năm và trong nhiệm kỳ.

Lãnh đạo Huyện ủy Đình Lập (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy xã Châu Sơn

Theo đánh giá của cấp trên, thời gian qua, đội ngũ cán bộ xã Châu Sơn có nhiều chuyến biến trong thực thi nhiệm vụ, Đảng ủy đã chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, nổi bật là đưa xã Châu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Không chỉ anh Vương, từ năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Đình Lập đã luân chuyển 14 lượt cán bộ, trong đó 4 lượt cán bộ từ huyện xuống xã đảm nhận chức danh người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; luân chuyển ngang đối với 6 lượt lãnh đạo cấp xã; luân chuyển, điều động từ xã về các phòng, ban của huyện đối với 4 lượt cán bộ. Việc luân chuyển cán bộ được thực hiện trên nguyên tắc cán bộ trong diện luân chuyển là những cán bộ chủ chốt, có năng lực, trong diện quy hoạch, có kinh nghiệm quản lý, chuyên môn sâu được phân công phụ trách những lĩnh vực phù hợp…

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cơ quan tham mưu thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đánh giá trình độ, năng lực cán bộ quy hoạch để bố trí luân chuyển đảm nhận nhiệm vụ phù hợp với trình độ đào tạo, sở trường, năng lực công tác. Đồng thời, rà soát những cơ sở, đơn vị đang gặp khó khăn, vướng mắc về công tác nhân sự, công tác lãnh đạo, điều hành… Từ đó, có sự sắp xếp, lựa chọn hợp lý.

Để công tác luân chuyển đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ đạo dự kiến số lượng, nhân sự cụ thể để luân chuyển theo từng năm; làm tốt công tác tư tưởng đối với những cán bộ trong diện luân chuyển để đội ngũ này yên tâm công tác tại cương vị mới.

Bên cạnh đó, qua việc tổ chức họp định kỳ, làm việc với đảng ủy cơ sở theo tháng, quý… Ban Thường vụ Huyện ủy cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng hiệu quả công tác của cán bộ luân chuyển tại nơi công tác mới để làm căn cứ trong việc bố trí, sử dụng cán bộ trong thời gian tiếp theo.

 Ông Đặng Văn Lộc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Qua theo dõi, đánh giá, 100% cán bộ luân chuyển đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đây góp phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trong diện quy hoạch được rèn luyện, trau dồi kiến thức, cọ xát với thực tiễn để trưởng thành. Đồng thời, các xã có cán bộ được luân chuyển đến đã có những chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, khắc phục được những khuyết điểm, hạn chế trước đó, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tuy Đình Lập là huyện có đơn vị hành chính cấp xã ít nhất tỉnh (12 xã, thị trấn) nhưng công tác luân chuyển cán bộ ở huyện những năm qua được quan tâm, chú trọng, qua đó tạo chuyển biến rõ nét về công tác cán bộ nói riêng cũng như công tác tổ chức xây dựng đảng nói chung.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển đối với cán bộ trong diện quy hoạch; đồng thời tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các cán bộ đã luân chuyển để có phương án bố trí, sắp xếp các vị trí công tác sau này.

THANH MAI