Thứ năm,  06/10/2022

Phát huy thành quả, định hướng phát triển

LSO-Năm 2010 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2006 - 2010, kết quả hoạt động của giai đoạn này là cơ sở để xây dựng kế hoạch công tác cho giai đoạn tiếp theo. Xác định được tầm quan trọng đó, ngay từ đầu năm ngành y tế đã chủ động trong mọi lĩnh vực công tác bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch được giao, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, tìm ra những giải pháp cụ thể để giải quyết nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu và mục tiêu kế hoạch năm 2010 đã để ra. Hiến máu nhân đạo - một nghĩa cử cao đẹp - Ảnh: Đỗ TuấnMạng lưới y tế dự phòng tiếp tục được củng cố, các ca bệnh dịch được phát hiện sớm và khống chế hiệu quả không để dịch lan ra cộng đồng. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được thực hiện có hiệu quả, công tác tiêm chủng vẫn được duy trì thường xuyên ở 100% số xã, phường, thôn bản. Công tác phòng chống HIV/AIDS đạt được kết quả tích cực trên cả 3...

LSO-Năm 2010 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2006 – 2010, kết quả hoạt động của giai đoạn này là cơ sở để xây dựng kế hoạch công tác cho giai đoạn tiếp theo. Xác định được tầm quan trọng đó, ngay từ đầu năm ngành y tế đã chủ động trong mọi lĩnh vực công tác bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch được giao, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, tìm ra những giải pháp cụ thể để giải quyết nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu và mục tiêu kế hoạch năm 2010 đã để ra.

Hiến máu nhân đạo – một nghĩa cử cao đẹp – Ảnh: Đỗ Tuấn
Mạng lưới y tế dự phòng tiếp tục được củng cố, các ca bệnh dịch được phát hiện sớm và khống chế hiệu quả không để dịch lan ra cộng đồng. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được thực hiện có hiệu quả, công tác tiêm chủng vẫn được duy trì thường xuyên ở 100% số xã, phường, thôn bản. Công tác phòng chống HIV/AIDS đạt được kết quả tích cực trên cả 3 tiêu chí: giảm số người nhiễm mới, giảm số bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS, giảm số tử vong do AIDS. Công tác quản lý VSATTP các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có nhiều tiến bộ. Năm 2010 không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn xẩy ra, không có tử vong do ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh
Công tác khám chữa bệnh tiếp tục được mở rộng về qui mô, nâng cao về chất lượng. Số giường bệnh năm 2010 tăng thêm 80 giường, đạt tỷ lệ 20,2 giường/10.000 dân. Tỷ lệ khám bệnh đạt 1,62 lượt/người/năm. Nhiều kỹ thuật mới và công nghệ cao được ứng dụng thành công như: Chạy thận nhân tạo, phẫu thuật nội soi ở nhiều chuyên khoa, nút mạch trong điều trị u xơ tử cung… Hiện nay 80% các bệnh viện thực hiện được đầy đủ các kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế quy định. Công tác dân số – KHHGĐ cơ bản đạt được các chỉ tiêu kế hoạch giao, quy mô dân số ổn định, duy trì được mức giảm sinh 0,25% theo KH. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tiếp tục được chú trọng, đa đạng các hình thức tuyên truyền phối hợp với các dự án, chương trình. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và phát triển trên cả 3 phương diện: mở rộng qui mô, bổ sung nguồn lực và nâng cao năng lực hoạt động. Năm 2010 duy trì bền vững 197 (87,16%) xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Hiện tại 197/226 xã có bác sĩ đạt tỷ lệ 87%; 100% xã có y sỹ sản nhi hoặc nữ hộ sinh trung học; 98% thôn bản có nhân viên y tế. Mạng lưới y tế cơ sở được tăng cường tạo điều kiện tốt cho việc thực hiện có kết quả các chương trình y tế Quốc gia tại cộng đồng, tạo động lực cho quá trình xã hội hoá công tác bảo vệ – chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Cơ sở vật chất kỹ thuật các tuyến tiếp tục được quan tâm đầu tư nâng cấp, trong năm đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 9 công trình (4 bệnh viện huyện, 3 PKĐK khu vực, BV ĐD-PHCN, TT Kiểm nghiệm DP&MP), hoàn thành đầu tư trang thiết bị y tế và xe ô tô cứu thương cho 10 trung tâm y tế huyện, góp phần nâng cao năng lực hoạt động cho các TT y tế huyện.
Bước vào năm 2011, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh và là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm (2011-2015) giai đoạn đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới đất nước. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2011 tạo tiền đề cho ngành tiếp tục phát triển nâng cao chất lượng mọi mặt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, chúng ta phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:
1. Tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh và cụ thể hoá tinh thần nghị quyết trong chương trình hành động và kế hoạch của ngành để tổ chức thực hiện.
2. Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực của hệ thống y tế đáp ứng tốt hơn cho yêu cầu BV CSSK nhân dân.
3. Tăng cường công tác đào tạo nhân lực và khoa học công nghệ.
4. Làm tốt công tác quản lý đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư, đặc biệt là nguồn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho ngành y tế, phấn đấu trong năm 2011 thực hiện cơ bản xong các dự án cải tạo nâng cấp các bệnh viện huyện theo Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện YHCT tỉnh, Trung tâm YTDP tỉnh…
5. Tiếp tục thực hiện xã hội hoá công tác chăm sóc và BVSK nhân dân, huy động sự đóng góp về trí tuệ, công sức và tiền của xã hội, phát huy được tiềm năng lợi thế của tỉnh cho phát triển sự nghiệp BVCSSK nhân dân, nhằm đảm bảo cho người dân được cung cấp dịch vụ y tế có chất lượng hơn và công bằng hơn, đặc biệt đối với người nghèo, người có công…
6. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế, cải thiện tích cực các chỉ tiêu sức khoẻ, tạo điều kiện phát triển sức khỏe bền vững cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
7. Phát huy và phát triển y học cổ truyền dân tộc, tăng cường đầu tư cho việc nghiên cứu ứng dụng và hiện đại hoá y học cổ truyền trên các mặt: Nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, chẩn đoán, điều trị, sản xuất thuốc. Nguyên tắc chung là hiện đại hoá y học cổ truyền nhưng không làm mất đi bản chất của y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.
8. Bảo đảm thuốc chữa bệnh và vật tư y tế cho công tác phòng và chữa bệnh. Nâng cao khả năng của hệ thống kiểm nghiệm thuốc để đảm bảo chất lượng thuốc. Tham gia làm tốt quản lý giá thuốc chữa bệnh trên địa bàn.
9. Thực hiện tốt công tác kết hợp quân dân y, phát huy sức mạnh tổng hợp cuả toàn ngành. Kết hợp quân dân y cần chú trọng ở những vùng khó khăn, vùng biên giới, vùng xa là nơi mà mạng lưới y tế cơ sở còn gặp nhiều khó khăn, trong phòng chống bệnh dịch và khắc phục hậu quả thiên tai.
10. Cải cách hành chính, nâng cao vai trò và hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường công tác pháp chế thanh tra. Cải cách và giảm bớt các thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh để chống phiền hà cho người bệnh. Cải tiến phương thức quản lý ngành theo hướng hiện đại hoá và tin học hoá. Tăng cường hoạt động của thanh tra y tế để tăng cường trật tự, kỷ cương trong các hoạt động của ngành.

Khám nội soi tai mũi họng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Ảnh: Đ.T

Sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân là trách nhiệm của cộng đồng và mỗi người dân, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng và chính quyền, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội trong đó ngành y tế giữ vai trò “nòng cốt”. Vì vậy để thực hiện thắng lợi các mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân không chỉ là sự cố giắng nỗ lực của ngành y tế mà cần đến sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp uỷ đảng và chính quyền; sự tham gia phối hợp của các ngành, tổ chức, đoàn thể và sự đồng tình tham gia ủng hộ của các tầng nhân dân.

Hoàng Đình Hoàn