Thứ hai,  27/03/2023

Đưa Nghị quyết 35 lan tỏa trong cuộc sống

– Xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã nghiêm túc chỉ đạo triển khai bài bản, nhất quán từ tỉnh đến cơ sở, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

  Nghiêm túc, bài bản trong chỉ đạo

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Nghị quyết số 35), Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được thực hiện hiệu quả.

Các đại biểu dự tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 35, bám sát sự chỉ đạo của trung ương, tỉnh đã sớm thành lập BCĐ, thống nhất xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch, chương trình để thực hiện công tác đấu tranh trọng tâm, trọng điểm, trước mắt và lâu dài. BCĐ cấp tỉnh đã hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thành viên, BCĐ các cấp cụ thể hóa, triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị, phù hợp với địa bàn, tình hình thực tế; quán triệt các đơn vị cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Hiện nay, 100% huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và một số đơn vị thành viên BCĐ cấp tỉnh đã thành lập BCĐ, tổ thư ký, giúp việc, nhóm chuyên gia, cộng tác viên. Năm 2022, BCĐ cấp tỉnh – cơ quan thường trực là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành 136 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn (tăng 4 lần so với năm 2021); các đơn vị thành viên, cấp huyện và tương đương ban hành 658 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. Qua đó, đảm bảo công tác triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

Quá trình chỉ đạo thực hiện, BCĐ cấp tỉnh chú trọng định hướng báo chí, truyền thông, bám sát thực tiễn, phối hợp với BCĐ các cơ quan, đơn vị nắm tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, cung cấp thông tin, xây dựng, tổ chức, liên kết lực lượng trong toàn hệ thống từ tỉnh tới cơ sở để tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác với thông tin xấu, độc.

BCĐ tỉnh quan tâm khảo sát, nắm tình hình và đôn đốc việc triển khai Nghị quyết số 35, kết quả hoạt động của BCĐ một số đảng ủy trực thuộc… Từ đó nắm bắt cách làm hiệu quả, sáng tạo; hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; những khó khăn, vướng mắc; kiến nghị của địa phương, đơn vị; đề ra các giải pháp đấu tranh hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

Hằng năm, BCĐ cấp tỉnh duy trì tổ chức các hội nghị sơ, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm hoạt động; tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ đấu tranh phản bác, bảo mật cho lực lượng trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời, thực hiện công tác thi đua khen thưởng nhằm khuyến khích tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

  Đồng bộ trong triển khai thực hiện

Thời gian qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tổ chức thực hiện đồng bộ, phù hợp với đặc điểm từng địa phương, đơn vị.

Nổi bật là việc phát triển lực lượng làm công tác này được quan tâm kiện toàn và ngày càng nâng cao chất lượng, cụ thể số lượng thành viên BCĐ các cấp, thư ký giúp việc, chuyên gia, cộng tác viên… năm 2022 tăng khoảng 60% so với năm 2021. Hiện nay, lực lượng toàn tỉnh trực tiếp tham gia công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái rất đông đảo, mạng lưới cộng tác viên được mở rộng đến cơ sở, tạo thế chủ động trong phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ sớm, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp từ cơ sở.

Đảng bộ thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng có 17 chi bộ trực thuộc với hơn 200 đảng viên, ông Hoàng Ngọc Bằng, Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết: Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35, chúng tôi đã lựa chọn và phát triển lực lượng trực tiếp làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hiện nay thị trấn huy động được lực lượng tham gia công tác này gấp 3 lần so với năm 2021, chủ yếu là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ trường học, đảng viên nòng cốt tại chi bộ khu dân cư, cán bộ, công chức thị trấn. Vừa phát triển, thị trấn vừa chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức, “cầm tay chỉ việc” cho đội ngũ trực tiếp thực hiện đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch để đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc.

Cán bộ, công chức thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội

Trên cơ sở tài liệu của BCĐ Trung ương, báo cáo của các ngành nội chính, hằng tháng, BCĐ  tỉnh có thông báo tình hình chống phá của các thế lực thù địch, phản động gửi các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, thành viên BCĐ để định hướng công tác tuyên truyền ở các địa phương, đơn vị.

Với phương châm: “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”, các cơ quan truyền thông và ngành chức năng của tỉnh đã thường xuyên thông tin, tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, phản ánh kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt… trên các phương tiện thông tin đại chúng; các trang, nhóm của BCĐ các cấp thường xuyên kết nối, đăng tải, chia sẻ tin, bài trên không gian mạng… Năm 2022, lực lượng toàn tỉnh đã đăng tải, chia sẻ gần 30.000 tin, bài, phóng sự trên các phương tiện truyền thông của tỉnh; hơn 79.500 tin, bài, ảnh, video, phóng sự trên mạng xã hội; thu hút gần 42 triệu lượt tiếp cận.

Bà Hoàng Thị Bích Nhung, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Thành phố là địa bàn trung tâm, triển khai nhiều chủ trương, chính sách lớn của trung ương, tỉnh, do đó Ban Tuyên giáo Thành ủy thường xuyên tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy gắn kết hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng với công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, nhất là vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng các dự án. Chúng tôi chú trọng việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Cùng đó, lan tỏa thông tin tích cực trên mạng xã hội được đẩy mạnh, năm 2022 fanpage “Sức sống Hoa đào” của thành phố đăng tải, chia sẻ hơn 2.800 bài viết với hơn 31.000 lượt tương tác. Qua đó góp phần định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các thông tin trái chiều trên môi trường mạng.

Trước những vấn đề phức tạp, nổi cộm được người dân quan tâm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động triển khai đưa trước thông tin lên các trang, nhóm của tỉnh; đồng thời, hướng dẫn các địa phương, đơn vị đồng loạt đăng tải, chia sẻ các bài viết trên các trang, nhóm, tài khoản mạng xã hội, để định hướng dư luận xã hội, tránh gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân.

  Tăng sức “đề kháng” trước thông tin xấu độc

Việc triển khai hiệu quả nội dung Nghị quyết số 35 trên địa bàn tỉnh đã từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tăng sức “đề kháng” trước những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh được người dân đồng thuận thực hiện góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế – xã hội phát triển. Năm 2022, tỉnh thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu đề ra về phát triển kinh tế – xã hội, trong đó tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,22%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 51,72 triệu đồng (tăng 4 triệu đồng so với năm 2021).

Anh Đinh Hoàng Minh, đảng viên Chi bộ thôn Khắc Đeng, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định cho biết: Qua nghe chi bộ tuyên truyền về Nghị quyết số 35, tôi đã nhận thức rõ trách nhiệm của đảng viên khi sử dụng mạng xã hội, không chia sẻ những bài có nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước; đồng thời tích cực lan tỏa thông tin từ các trang chính thống của tỉnh, huyện, vận động người thân, bà con trong thôn cùng thực hiện.

Trước những tin giả, thông tin sai sự thật trên không gian mạng, đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân đã tham gia đấu tranh phản bác, cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho các cơ quan chức năng. Theo đó, lực lượng chức năng đã phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường theo dõi, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp có hành vi cung cấp thông tin không đúng sự thật.

Đại tá Hoàng Văn Chương, Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh cho biết: Trước tình hình hoạt động của các thế lực thù địch, lực lượng công an của tỉnh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời đấu tranh, phát hiện, xử lý theo quy định đối với tin giả, tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội; các đối tượng lợi dụng kích động, xuyên tạc, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Đơn cử năm 2022, cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với 5 đối tượng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 8 vụ việc, 8 đối tượng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội…

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, mạng xã hội được các thế lực thù địch, chống đối lợi dụng nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta bằng những thông tin thật, giả lẫn lộn. Bởi vậy, để tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn những tác động tiêu cực trên, vạch trần mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thiết nghĩ các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, đáp ứng nguyện vọng chính đáng hợp pháp của Nhân dân; đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước với mạng xã hội; chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để kịp thời định hướng dư luận xã hội. Cùng đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phải tự nâng cao sức “đề kháng” của mình trước các thông tin xấu, độc.

XUÂN HƯƠNG - DƯƠNG DUYÊN