Thứ hai,  04/12/2023

Ðồng chí Trương Tấn Sang tiếp Quyền Chủ tịch Ðảng Dân chủ Nhật Bản

Chiều 26-2, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp thân mật Ngài Y-ô-si-tô Sen-gô-cư, Quyền Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản, đang thăm và làm việc tại nước ta. Cùng dự có các đồng chí: Hồ Mẫu Ngoạt, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chánh Văn phòng T.Ư; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư.Ngài Y.Sen-gô-cư chúc mừng thành công tốt đẹp của Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ giành nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nâng cao vị thế của Việt Nam không chỉ trong khu vực mà còn ở châu Á và trên thế giới. Ngài Sen-gô-cư nhấn mạnh, Đảng Dân chủ Nhật Bản nói riêng, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản nói chung đều hết sức coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp...

Chiều 26-2, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp thân mật Ngài Y-ô-si-tô Sen-gô-cư, Quyền Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản, đang thăm và làm việc tại nước ta. Cùng dự có các đồng chí: Hồ Mẫu Ngoạt, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chánh Văn phòng T.Ư; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư.

Ngài Y.Sen-gô-cư chúc mừng thành công tốt đẹp của Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ giành nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nâng cao vị thế của Việt Nam không chỉ trong khu vực mà còn ở châu Á và trên thế giới. Ngài Sen-gô-cư nhấn mạnh, Đảng Dân chủ Nhật Bản nói riêng, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản nói chung đều hết sức coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nỗ lực hợp tác nhằm triển khai có hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước, cùng thúc đẩy sự phát triển của mỗi nước, đưa quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á đã được thiết lập giữa Việt Nam và Nhật Bản đi vào chiều sâu, bền vững.

Đồng chí Trương Tấn Sang hoan nghênh ngài Y.Sen-gô-cư thăm Việt Nam; đánh giá cao sự ủng hộ quý báu và đóng góp tích cực của Ngài Sen-gô-cư vào việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước; bày tỏ cảm ơn Đảng Dân chủ Nhật Bản đã gửi điện mừng tới Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam và ngay sau khi Đại hội bế mạc, ngài Na-ô-tô Can, Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản đã có điện mừng gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Đảng Dân chủ và các chính đảng khác của Nhật Bản, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ giữa hai nước và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước; đồng thời bày tỏ, với uy tín của mình, ngài Y.Sen-gô-cư sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển sâu rộng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, thúc đẩy triển khai có kết quả các dự án hợp tác giữa hai nước, thúc đẩy đầu tư của Nhật Bản, cả các tập đoàn lớn, cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào Việt Nam; hoan nghênh việc mở rộng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực phát triển công nghiệp phụ trợ và ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Theo Nhandan