Thứ sáu,  08/12/2023

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Sơn triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II


Lãnh đạo Huyện uỷ phát biểu kết luận tại hội nghị

– Ngày 16/3, Huyện uỷ Bắc Sơn  tổ chức hội nghị sơ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.

Trong quý I/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện uỷ Bắc Sơn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức triển khai xây dựng và thực hiện toàn diện các chương trình, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm.

Cụ thể Huyện uỷ đã chỉ đạo ban hành 134 văn bản chỉ đạo phục vụ công tác lãnh đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Theo đó, trong quý I/2023 sản xuất nông lâm nghiệp được triển khai theo đúng kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 11 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách 9,67 tỷ đồng, đạt 32,4 % dự toán tỉnh giao…


Đại diện lãnh đạo xã Long Đống phát biểu thảo luận tại hội nghị 

Lĩnh vực văn hoá – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2023 và những tháng còn lại trong năm 2023.

Trên cơ sở kết quả thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Sơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.

Theo đó, Huyện uỷ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm; huy động các nguồn lực đầu tư phấn đấu hoàn thành 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; triển khai hiệu quả các chương trình, dự án của kế hoạch 2023 và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

Đối với công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Huyện uỷ tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 41-NQ/TU ngày 5/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm giai đoạn 2021-2025; triển khai có hiệu quả cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III năm 2023; sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Đồng chí Bí thư Huyện uỷ, trao giấy khen cho các chi, đảng bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022 

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức Huyện uỷ đã triển khai Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên; khen thưởng 8 tập thể, 3 cá nhân đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022.

TRANG NINH