Chủ nhật,  25/09/2022

Đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam làm việc với UBND tỉnh

LSO - Ngày 25/2/2011, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh về tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp; công tác chỉ đạo Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể liên quan.Đ/c Nguyễn Thị Tuyết phó CT TW Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc Về phía tỉnh đã báo cáo về tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp; công tác chỉ đạo Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016. Theo đó, Lạng Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử từ cấp tỉnh đến cơ sở; ban hành các văn bản, tổ chức hội nghị triển khai công tác về bầu cử......

LSO – Ngày 25/2/2011, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh về tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp; công tác chỉ đạo Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể liên quan.
Đ/c Nguyễn Thị Tuyết phó CT TW Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
Về phía tỉnh đã báo cáo về tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp; công tác chỉ đạo Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016. Theo đó, Lạng Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử từ cấp tỉnh đến cơ sở; ban hành các văn bản, tổ chức hội nghị triển khai công tác về bầu cử… Sau hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, tỉnh được bầu 6 đại biểu; HĐND tỉnh được bầu 58 đại biểu. Về số lượng đại biểu là nữ sẽ chiếm khoảng 30%. Về công tác chỉ đạo Đại hội phụ nữ các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 16/2/2011 về lãnh đạo Đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV; Hội LHPN tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.
Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh một lần nữa khẳng định, công tác bầu cử sẽ được thực hiện đúng quy định của pháp luật, tiến hành một cách chặt chẽ, nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã thể hiện, tin tưởng và đánh giá cao công tác chỉ đạo của tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND và Đại hội phụ nữ các cấp; với tỷ lệ đại biểu nữ tham gia bầu cử đã đảm bảo được cơ cấu đưa ra và khả năng trúng cử là rất khả quan. Tuy nhiên, về phía tỉnh cần quan tâm tập huấn cho đại biểu nữ tham gia bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhấn mạnh vai trò của phụ nữ khi tham gia cơ quan dân cử…

Hồ Xuân Hương