Thứ tư,  26/01/2022

Báo Lạng Sơn tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2011

LSO- Ngày 25/2/2011, Báo Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2011. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Trong, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động đang công tác tại Báo Lạng Sơn.Trong năm 2010, Báo Lạng Sơn đã triển khai nhiều hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả trên các mặt công tác. Công tác: biên tập, xuất bản; công tác phóng viên; tổ chức – cán bộ; hành chính - trị sự; bạn đọc; thi đua khen thưởng; công tác đoàn thể, thực hiện quy chế dân chủ… được cấp uỷ, công đoàn cơ quan quan tâm, đôn đốc triển khai thực hiện và đạt hiệu quả cao.Tại hội nghị, các cán bộ, công chức đã phát biểu, đóng góp ý kiến cho dự thảo các báo cáo tổng kết của cơ quan, công tác thi đua khen thưởng và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban...

LSO- Ngày 25/2/2011, Báo Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2011. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Trong, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động đang công tác tại Báo Lạng Sơn.
Trong năm 2010, Báo Lạng Sơn đã triển khai nhiều hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả trên các mặt công tác. Công tác: biên tập, xuất bản; công tác phóng viên; tổ chức – cán bộ; hành chính – trị sự; bạn đọc; thi đua khen thưởng; công tác đoàn thể, thực hiện quy chế dân chủ… được cấp uỷ, công đoàn cơ quan quan tâm, đôn đốc triển khai thực hiện và đạt hiệu quả cao.
Tại hội nghị, các cán bộ, công chức đã phát biểu, đóng góp ý kiến cho dự thảo các báo cáo tổng kết của cơ quan, công tác thi đua khen thưởng và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân khoá mới với 3 thành viên.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đã biểu dương những kết quả mà CĐCS Báo Lạng Sơn đã đạt được trong năm 2010, đồng thời đề nghị CĐCS Báo Lạng Sơn tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khoá XIII. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, tiếp tục xây dựng, giữ vững chi bộ cơ quan, CĐCS và các đoàn thể khác trong sạch vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. Làm tốt công tác phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng và thực hiện tốt chế độ báo cáo với Công đoàn cấp trên.
Nhân dịp này, lãnh đạo Báo Lạng Sơn đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010; công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 13 đồng chí.
Hội nghị đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký cam kết thi đua năm 2011.

Thanh Huyền