Thứ hai,  04/12/2023

Ðáp ứng nhu cầu ngoại tệ của người dân

Hiện nay, ngoài các nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp, một lượng ngoại tệ lớn liên quan đến nhiều người dân để phục vụ việc học tập, khám, chữa bệnh và du lịch. Trong dịp Tết vừa qua, không chỉ có các doanh nghiệp phải "chạy" khắp nơi mới có đủ số USD trả tiền cho đối tác, mà nhiều người dân cũng rất khó khăn trong việc mua USD tại các ngân hàng.Lâu nay, khi cần đến ngoại tệ, phần lớn người dân đều ra thị trường tự do để mua. Mặc dù có những quy định mua bán ngoại tệ cho những đối tượng này, nhưng phần lớn người dân lại phải giao dịch trên thị trường tự do vì việc mua ngoại tệ trong ngân hàng phải có giấy phép và đòi hỏi rất nhiều thủ tục. Đó là chưa kể việc các ngân hàng thương mại chưa đáp ứng đủ nhu cầu các doanh nghiệp kinh doanh, cho nên cũng không dư dả ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu của người dân. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, người dân có quyền được sở hữu ngoại tệ, nhưng chỉ được bán tại...

Hiện nay, ngoài các nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp, một lượng ngoại tệ lớn liên quan đến nhiều người dân để phục vụ việc học tập, khám, chữa bệnh và du lịch. Trong dịp Tết vừa qua, không chỉ có các doanh nghiệp phải “chạy” khắp nơi mới có đủ số USD trả tiền cho đối tác, mà nhiều người dân cũng rất khó khăn trong việc mua USD tại các ngân hàng.
Lâu nay, khi cần đến ngoại tệ, phần lớn người dân đều ra thị trường tự do để mua. Mặc dù có những quy định mua bán ngoại tệ cho những đối tượng này, nhưng phần lớn người dân lại phải giao dịch trên thị trường tự do vì việc mua ngoại tệ trong ngân hàng phải có giấy phép và đòi hỏi rất nhiều thủ tục. Đó là chưa kể việc các ngân hàng thương mại chưa đáp ứng đủ nhu cầu các doanh nghiệp kinh doanh, cho nên cũng không dư dả ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu của người dân. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, người dân có quyền được sở hữu ngoại tệ, nhưng chỉ được bán tại những nơi quy định, như chi nhánh, hoặc các phòng giao dịch của Ngân hàng, hay các quầy thu đổi được Ngân hàng Nhà nước cho phép. Cá nhân được phép mua USD của Ngân hàng là người có nhu cầu chữa bệnh, công tác, du học nước ngoài. Tuy nhiên, khách hàng có đủ điều kiện nhưng mua được USD ở các chi nhánh, các phòng giao dịch là không dễ. Trong khi đó, các nhu cầu nêu trên đang ngày càng lớn và chính họ đang là những khách hàng đầy tiềm năng cho thị trường ngoại tệ tự do.
Hiện chưa có con số thống kê chính xác về lượng ngoại tệ phục vụ các nhóm đi du học, khám, chữa bệnh, du lịch, song chỉ riêng con số hàng nghìn học sinh ra nước ngoài học tập thì đã có hàng triệu USD học phí được giao dịch trên thị trường tự do.
Một trong những mục tiêu của chính sách tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước là, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa tỷ giá trên thị trường chính thức và thị trường tự do. Khi Ngân hàng không có những chính sách, giải pháp đáp ứng nhu cầu của người dân thì thị trường tự do càng có đất sống. Tình trạng này nếu không sớm được giải quyết, thì tỷ giá giữa thị trường chính thức và thị trường tự do sẽ vẫn luôn đuổi bắt nhau. Đã đến lúc các ngành chức năng cần có những chính sách đồng bộ giải quyết nhu cầu chính đáng của người dân, làm lành mạnh hóa thị trường ngoại tệ trong thời gian tới.
Theo Nhandan