Thứ năm,  06/10/2022

Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành để thực hiện tốt mục tiêu phát triển

LSO-Hữu Lũng là huyện cửa ngõ phía Nam của tỉnh, diện tích tự nhiên 806,7km2, dân số trên 113 nghìn người. Với nguồn tài nguyên phong phú, có hệ thống đường bộ, đường sắt thuận lợi, nhiều năm qua, Hữu Lũng luôn nằm trong tốp các huyện, thành phố dẫn đầu của tỉnh về tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dịp đầu xuân Tân Mão 2011, phóng viên Báo Lạng Sơn đã có cuộc phỏng vấn – trao đổi với đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND huyện về mục tiêu và các giải pháp lãnh đạo của chính quyền nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, đúng định hướng của địa phương. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND huyện Hữu LũngPhóng viên (P/V): Thưa đồng chí Chủ tịch UBND huyện, năm 2011 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2015. Đối với Hữu Lũng, mục tiêu phấn đấu cụ thể của năm 2011 là gì ?Đồng chí Hồ Tiến Thiệu (HTT): Giai đoạn 2010 – 2015, Đại hội Đảng bộ huyện Hữu Lũng đã...

LSO-Hữu Lũng là huyện cửa ngõ phía Nam của tỉnh, diện tích tự nhiên 806,7km2, dân số trên 113 nghìn người. Với nguồn tài nguyên phong phú, có hệ thống đường bộ, đường sắt thuận lợi, nhiều năm qua, Hữu Lũng luôn nằm trong tốp các huyện, thành phố dẫn đầu của tỉnh về tốc độ phát triển kinh tế – xã hội. Nhân dịp đầu xuân Tân Mão 2011, phóng viên Báo Lạng Sơn đã có cuộc phỏng vấn – trao đổi với đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND huyện về mục tiêu và các giải pháp lãnh đạo của chính quyền nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, đúng định hướng của địa phương.
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng
Phóng viên (P/V): Thưa đồng chí Chủ tịch UBND huyện, năm 2011 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện đến năm 2015. Đối với Hữu Lũng, mục tiêu phấn đấu cụ thể của năm 2011 là gì ?
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu (HTT): Giai đoạn 2010 – 2015, Đại hội Đảng bộ huyện Hữu Lũng đã xác định mục tiêu tổng quát là : Phát huy mạnh mẽ các nguồn lực, tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững theo hướng tăng tỷ trọng thương mại – dịch vụ và công nghiệp – xây dựng, giảm tỷ trọng nông – lâm nghiệp; thực hiện tốt các chính sách xã hội và bảo đảm công bằng xã hội; xây dựng nền quốc phòng, an ninh vững chắc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Đây cũng là chỉ đạo xuyên suốt của đất nước, của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Trong cả giai đoạn 2010 – 2015, chỉ tiêu phấn đấu về tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của huyện là 11 – 12%/năm; tăng thu ngân sách bình quân 11%/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2%/năm… Căn cứ vào các nguồn lực thực tế của địa phương cũng như các tác động khách quan của tình hình hội nhập, hợp tác kinh tế, năm 2011, Hữu Lũng đặt ra một số chỉ tiêu phấn đấu cụ thể : tốc độ tăng trưởng kinh tế 11,4%; cơ cấu kinh tế: nông lâm nghiệp chiếm 35,9%, công nghiệp – xây dựng chiếm 26,5%, thương mại – dịch vụ chiếm 37,6%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 30,45 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2010; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2% trở lên, giải quyết việc làm mới 2.000 người…
P/V: Vậy, huyện tập trung thực hiện những biện pháp chủ yếu gì để đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm nay ?
HTT: Năm 2011 được nhận định là một năm nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế – xã hội. Ngay từ đầu năm, giá cả đã rục rịch leo thang. Bên cạnh đó là tình trạng khô hạn, thiếu nước cho sản xuất, bệnh dịch gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp. Vì vậy, công tác lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội được Huyện ủy, UBND huyện xác định là phải phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể. Các biện pháp chủ yếu được tập trung thực hiện là : củng cố, duy trì và đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo sản xuất các xã, thị trấn; chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cụm công nghiệp tập trung của huyện; thu hút đầu tư phát triển mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ.
Học viên Trường Cao đẳng Công nghệ Nông Lâm Đông Bắc (Hữu Lũng) – Ảnh: TB
P/V: Được biết, cấp ủy, chính quyền huyện Hữu Lũng chú trọng việc phát triển kinh tế gắn với thực hiện tốt các chính sách xã hội. Điều đó sẽ được thực hiện như thế nào trong năm nay cũng như các năm tiếp theo ?
HTT: Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, những năm qua và trong giai đoạn tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hữu Lũng tiếp tục quán triệt phương hướng, nhiệm vụ cơ bản : “Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng và phát triển văn hóa làm nền tảng tinh thần xã hội”. Năm 2011 cũng như các năm tiếp theo, việc phát triển kinh tế gắn với thực hiện tốt các chính sách xã hội luôn được coi là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp, ngành chức năng huyện. Vì vậy, đồng thời với việc tăng cường công tác lãnh đạo, điều hành khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế để đạt các chỉ tiêu đề ra trên lĩnh vực kinh tế, chúng tôi thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các chính sách xã hội. Theo đó, sẽ từng bước đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, nỗ lực giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, tăng cường công tác dạy nghề, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, đầu tư xây dựng nông thôn mới.

P/V: Cảm ơn đồng chí !

Xuân Hoàng