Thứ ba,  18/01/2022

Công bố Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lạng Sơn

LSO-Chiều 28/2/2011, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Sở NN&PTNT đã tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020. Đến dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể và các huyện, thành phố trong tỉnh.Giám đốc Sở NN&PTNT đọc quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020Trong những năm qua, nông nghiệp, nông thôn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển đã bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Ngày 14/12/2009, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ thực hiện dự án quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2020. Qua 1 năm triển khai thực hiện, ngày 30/12/2010, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch. Quy hoạch được xây dựng với quan điểm phát triển nông lâm nghiệp toàn diện; chuyển dịch cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa, với sự đa dạng về sản phẩm; phát triển kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với xây dựng nông thôn...

LSO-Chiều 28/2/2011, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Sở NN&PTNT đã tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020. Đến dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể và các huyện, thành phố trong tỉnh.
Giám đốc Sở NN&PTNT đọc quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020
Trong những năm qua, nông nghiệp, nông thôn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển đã bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Ngày 14/12/2009, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ thực hiện dự án quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2020. Qua 1 năm triển khai thực hiện, ngày 30/12/2010, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch. Quy hoạch được xây dựng với quan điểm phát triển nông lâm nghiệp toàn diện; chuyển dịch cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa, với sự đa dạng về sản phẩm; phát triển kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới. Quy hoạch tập trung vào các nhiệm vụ chính là quy hoạch phát triển ngành trồng trọt; chăn nuôi, thủy sản; lâm nghiệp, cây ăn quả; phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn và xây dựng nông thôn mới…Mục tiêu tổng quát là phát triển sản xuất, làm thay đổi cơ bản nông thôn Lạng Sơn về cơ sở hạ tầng, văn hóa xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của nông dân nói riêng và dân cư khu vực nông thôn nói chung.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào các giải pháp chính trong thực hiện quy hoạch. Đồng thời ký kết biên bản bàn giao sản phẩm quy hoạch cho các đơn vị, UBND các huyện, thành phố.

Lê Minh