Thứ năm,  23/03/2023

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2010

LSO - Ngày 28/2/2011, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011. Đồng chí Vũ Văn Quang, chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắcNăm 2010, công tác thi đua khen thưởng của thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần động viên kịp thời các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước và tầm quan trọng về công tác thi đua, khen thưởng, là động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Công tác tổ chức đăng kí thi đua và bình xét khen thưởng đã đi vào nền nếp, giảm bớt hình thức, bám sát các tiêu chuẩn của Luật Thi đua Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật. Các cơ quan thông tin đã có nhiều cố gắng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và nhân rộng điển hình...

LSO – Ngày 28/2/2011, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011.
Đồng chí Vũ Văn Quang, chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Năm 2010, công tác thi đua khen thưởng của thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần động viên kịp thời các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước và tầm quan trọng về công tác thi đua, khen thưởng, là động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Công tác tổ chức đăng kí thi đua và bình xét khen thưởng đã đi vào nền nếp, giảm bớt hình thức, bám sát các tiêu chuẩn của Luật Thi đua Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật. Các cơ quan thông tin đã có nhiều cố gắng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các hình thức khen thưởng được thực hiện thường xuyên, có nền nếp, chất lượng tốt. Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp ngày càng được kiện toàn, hoàn thiện. Song song với đó, hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế trong năm qua như chưa xây dựng được kế hoạch cụ thể (bằng văn bản) để bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; công tác kiểm tra chéo giữa các cơ quan đơn vị trong cụm thi đua thuộc thành phố còn hạn chế;…
Tại hội nghị, UBND thành phố phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2011 với chủ đề “Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2011”. Trong đó, lĩnh vực kinh tế phấn đấu tăng trưởng đạt 14%-15% (ngành thương mại-dịch vụ tăng 14%-15%, ngành công nghiệp-xây dựng tăng 14%-15%, ngành nông-lâm-nghiệp tăng 2%-3% );…
Nhân dịp này, Hội đồng Thi đua Khen thưởng thành phố đã trao danh hiệu lao động tiên tiến cho 24 tập thể, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 18 cá nhân; trao giấy khen cho 11 tập thể, 92 cá nhân và 19 hộ sản xuất kinh doanh giỏi có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2010.

Đỗ Hoạt