Thứ hai,  27/03/2023

UBND tỉnh giao ban xây dựng cơ bản quý I/2011

LSO - Thực hiện chương trình công tác năm 2011, ngày 1/3/2011, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban xây dựng cơ bản quý I, đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo phiên họp. Đông đảo các chủ đầu tư tham gia hội Nghị giao ban XDCB quý I năm 2011Theo báo cáo do Sở Kế hoạch & Đầu tư trình bày, tổng vốn đầu tư do tỉnh quản lý năm 2011 là gần 1200 tỷ đồng thuộc trên 10 nguồn vốn khác nhau. Đến hết 2 tháng đầu năm 2011, giá trị khối lượng thực hiện các nguồn vốn đạt 17,5% so với kế hoạch, tăng 64,8% so với cùng kỳ. Công tác giải ngân thanh toán các nguồn vốn. Nhiệm vụ thực hiện 5 dự án trọng điểm, cơ bản đáp ứng được tiến độ theo kế hoạch và được triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm. Các dự án cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu so với sự chỉ đạo của tỉnh và cam kết của chủ đầu tư. Đồng chí...

LSO – Thực hiện chương trình công tác năm 2011, ngày 1/3/2011, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban xây dựng cơ bản quý I, đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo phiên họp.
Đông đảo các chủ đầu tư tham gia hội Nghị giao ban XDCB quý I năm 2011
Theo báo cáo do Sở Kế hoạch & Đầu tư trình bày, tổng vốn đầu tư do tỉnh quản lý năm 2011 gần 1200 tỷ đồng thuộc trên 10 nguồn vốn khác nhau. Đến hết 2 tháng đầu năm 2011, giá trị khối lượng thực hiện các nguồn vốn đạt 17,5% so với kế hoạch, tăng 64,8% so với cùng kỳ. Công tác giải ngân thanh toán các nguồn vốn. Nhiệm vụ thực hiện 5 dự án trọng điểm, cơ bản đáp ứng được tiến độ theo kế hoạch và được triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm. Các dự án cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu so với sự chỉ đạo của tỉnh và cam kết của chủ đầu tư.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban xây dựng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu, trong năm 2011, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về thắt chặt đầu tư công nhằm kiềm chế lạm phát, các chủ đầu tư cần thực hiện nghiêm việc rà soát các dự án được giao thực hiện trong năm 2011, tập trung cắt giảm đối với các dự án như sửa chữa trụ sở cơ quan, các dự án chưa có khả năng bố trí vốn.Bên cạnh đó, các chủ đầu tư và UBND các huyện phối hợp chặt chẽ, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án giải phóng mặt bằng. Các dự án trọng điểm thuộc khu vực cửa khẩu Hữu Nghị phải triển khai quyết liệt, khởi công ngay trong 6 tháng đầu năm. Về vốn đầu tư, cần thiết điều hòa các nguồn vốn sớm ngay trong tháng 3 và những tuần đầu quý II/2011, ưu tiên vốn cho các công trình có tiến độ tốt, phát huy hiệu quả. Đối với giải ngân thanh toán, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính và Kho bạc Nhà nước cần phối hợp chặt chẽ trong kiểm soát giải ngân vốn đầu tư các dự án. Ngoài ra, các chủ đầu tư, các sở, ngành chức năng quản lý, kiểm soát chặt chẽ chất lượng các công trình xây dựng.

Công Quân