Tích cực tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng học tập, công tác, nhất là duy trì hiệu quả các mô hình: Tổ chức tốt 46 lượt “Giờ giảng thanh niên”, “Giờ giảng kiểu mẫu”; “Bài giảng ba tốt”; “Kíp tuần tra thanh niên”; “Tuần làm việc mẫu mực”; “Tuần học thanh niên”… Nhờ đó, kết quả thi học phần, môn học trong Tháng Thanh niên đạt tỷ lệ cao gần 81% khá, giỏi và xuất sắc.

Cùng với đó, nhà trường đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn hóa, thể dục thể thao: Tổ chức thành công hội thi múa hát tập thể cấp cơ sở và cấp trường; giao hữu thể thao với các đơn vị trên địa bàn đóng quân. Qua đó tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, góp phần bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng thực hành cho cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Đặc biệt, tuổi trẻ nhà trường thực hiện “Ngày Chủ nhật đỏ” với 635 cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia và hiến được 629 đơn vị máu vì sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, trong Tháng Thanh niên, đã có 306 đoàn viên được tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; kết nạp Đảng cho 50 đoàn viên ưu tú…

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt của Trường Sĩ quan Chính trị trong Tháng Thanh niên 2023.

 Nhiều hoạt động Tháng Thanh niên thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia.
 Nhiều hoạt động Tháng Thanh niên thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia.
Trong Tháng Thanh niên, Trường Sĩ quan Chính trị đã tổ chức được 41 buổi diễn, tọa đàm thanh niên.
Trong Tháng Thanh niên, Trường Sĩ quan Chính trị đã tổ chức được 41 buổi diễn, tọa đàm thanh niên.
 

 

 Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ để lại ấn tượng sâu sắc đối với đoàn viên thanh niên.
 Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ để lại ấn tượng sâu sắc đối với đoàn viên thanh niên.
Trao thưởng các tập thể trong tham gia Hội thi múa hát tập thể. 
Trao thưởng các tập thể trong tham gia Hội thi múa hát tập thể.

Nguồn:https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/suc-bat-tu-thang-thanh-nien-o-truong-si-quan-chinh-tri-723697