Thứ hai,  27/03/2023

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Thủ tướng Lào Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông

Sáng 1-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Thủ tướng CHDCND Lào Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông được QH Lào tín nhiệm bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào.Chủ tịch nước nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông thể hiện sâu sắc mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả của sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên nhiều lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em giành được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước; tin tưởng nhân dân các bộ tộc Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập,...

Sáng 1-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Thủ tướng CHDCND Lào Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông được QH Lào tín nhiệm bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào.

Chủ tịch nước nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông thể hiện sâu sắc mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả của sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên nhiều lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em giành được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước; tin tưởng nhân dân các bộ tộc Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào là tài sản vô giá, trải qua thử thách bằng xương máu của nhân dân hai nước, vì vậy phải hết sức giữ gìn, phát huy và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình cùng với phía Lào đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào lên tầm cao mới. Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo và nhân dân hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ để cùng nhau phát triển kinh tế-xã hội, ra sức bảo vệ, giữ vững nền độc lập của mỗi nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước chúc Đảng NDCM Lào tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ IX và bầu cử QH khóa VII.

Thủ tướng Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông bày tỏ vui mừng đến Việt Nam trong chuyến thăm mở đầu các hoạt động đối ngoại trên cương vị Thủ tướng nước CHDCND Lào; nhấn mạnh chuyến thăm là dịp để củng cố hơn nữa tình hữu nghị, mối quan hệ mật thiết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn đặt nền móng xây dựng. Thủ tướng bày tỏ khâm phục những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Đồng chí tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam XHCN, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thủ tướng Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông thông báo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ IX và bầu cử QH khóa VII của Lào; kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Lào, đồng chí Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho sự nghiệp cách mạng Lào; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nguyện làm hết sức mình cùng với Việt Nam không ngừng vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam.

Theo Nhandan