Thứ hai,  27/03/2023

Ðẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước

Sáng 1-3, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) T.Ư tổng kết công tác năm 2010, bàn nhiệm vụ công tác 2011. Tới dự, có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT T.Ư; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư T.Ư Đảng, Bộ trưởng LĐ-TB và XH; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐ-KT T.Ư; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư. Phó Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT T.Ư Trần Thị Hà trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2010, cho biết, thời gian qua, hoạt động của Hội đồng TĐ-KT T.Ư đã bảo đảm thực hiện theo quy chế và hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ đề ra. Hội đồng đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Hưởng ứng phong trào thi đua 'Cả nước hướng tới kỷ niệm...

Sáng 1-3, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐ-KT) T.Ư tổng kết công tác năm 2010, bàn nhiệm vụ công tác 2011. Tới dự, có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT T.Ư; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư T.Ư Đảng, Bộ trưởng LĐ-TB và XH; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐ-KT T.Ư; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư.

Phó Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT T.Ư Trần Thị Hà trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2010, cho biết, thời gian qua, hoạt động của Hội đồng TĐ-KT T.Ư đã bảo đảm thực hiện theo quy chế và hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ đề ra. Hội đồng đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Hưởng ứng phong trào thi đua &#39Cả nước hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội&#39 và phong trào &#39Cả nước chung sức, đồng lòng, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2010&#39 do Thủ tướng phát động, các bộ, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể và các địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, với các hình thức thi đua đa dạng, phong phú. Nội dung thi đua được gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội; thi đua thực hiện tốt Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xóa đói, giảm nghèo, phát triển văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Đồng thời phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, nhằm giải quyết tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của địa phương, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước…

Các thành viên Hội đồng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011. Nhiều ý kiến cho rằng năm 2011, phong trào thi đua cần chú trọng vào các mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định tăng trưởng kinh tế vĩ mô, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu ý kiến, đánh giá cao công tác TĐ-KT năm 2010 của Hội đồng TĐ-KT T.Ư và các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, đã góp phần thiết thực vào thành tựu chung về phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo của đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh, căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội năm 2011 và giai đoạn 2011-2015 mà Đại hội XI của Đảng đã đề ra, các bộ, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và các địa phương đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước năm 2011 và giai đoạn 2011-2015, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp. Xây dựng và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Các phong trào thi đua phải thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, đoàn thể, sát với cuộc sống và nguyện vọng của dân. Thực hiện hiệu quả các nội dung thi đua giai đoạn 2011 – 2015 đã được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Đổi mới và nâng cao chất lượng khen thưởng, chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích. Công tác TĐ-KT phải thật sự là động lực to lớn và là biện pháp quan trọng xây dựng con người mới. Tăng cường khen thưởng đơn vị cơ sở và người lao động trực tiếp, tiêu biểu; khen thưởng thực hiện nhiệm vụ chính trị; khen thưởng đột xuất; khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 và trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chú ý những tấm gương bình dị mà tiêu biểu…

Theo Nhandan