Thứ ba,  03/10/2023

HĐND thành phố Lạng Sơn họp kỳ chuyên đề về công tác nhân sự


Đồng chí Đoàn Thị Loan, Bí thư Thành uỷ phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp 

– Ngày 3/4, HĐND thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề về công tác nhân sự. Đồng chí Đoàn Thị Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Lạng Sơn dự và chỉ đạo kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về việc giới thiệu nhân sự để HĐND thành phố bầu kiện toàn Chủ tịch HĐND, miễn nhiệm Chủ tịch HĐND và thực hiện các thủ tục cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, bằng hình thức bỏ phiếu kín tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã bầu đồng chí Nông Bích Diệp, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.


Đồng chí Đoàn Thị Loan, Bí thư Thành uỷ, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nông Bích Diệp vừa được HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng thời kỳ họp cũng đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Công Trưởng, do được điều động nhận nhiệm vụ giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Lạng Sơn và thực hiện các thủ tục cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố đối với đồng chí Nguyễn Công Trưởng và đồng chí Nguyễn Quang Huy, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố do chuyển công tác khác.

TRANG NINH