Thứ hai,  27/03/2023

Văn phòng Quốc hội kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (2-3-1946 – 2-3-2011)

Sáng 1-3 tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (2-3-1946 - 2-3-2011), gặp mặt đại diện các thế hệ tham mưu, giúp việc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.Đến dự có c Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Kiên, Huỳnh Ngọc Sơn; nhiều Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, đại diện các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ QH và một số ban, ngành ở T.Ư.Ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Văn phòng QH 65 năm qua, đồng chí Trần Đình Đàn, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH phát biểu ý kiến nêu rõ, sự ra đời và phát triển của Văn phòng QH luôn gắn liền với tiến trình lịch sử của QH trong suốt 65 năm qua. Từ một số cán bộ đầu tiên phục vụ Ban Thường trực QH, đến nay đã phát triển thành một cơ quan Văn phòng giúp việc hoàn chỉnh gồm các vụ, cục, đơn vị, với đội ngũ cán bộ, công chức ngày...

Sáng 1-3 tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (2-3-1946 – 2-3-2011), gặp mặt đại diện các thế hệ tham mưu, giúp việc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đến dự có c Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Kiên, Huỳnh Ngọc Sơn; nhiều Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, đại diện các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ QH và một số ban, ngành ở T.Ư.

Ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Văn phòng QH 65 năm qua, đồng chí Trần Đình Đàn, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH phát biểu ý kiến nêu rõ, sự ra đời và phát triển của Văn phòng QH luôn gắn liền với tiến trình lịch sử của QH trong suốt 65 năm qua. Từ một số cán bộ đầu tiên phục vụ Ban Thường trực QH, đến nay đã phát triển thành một cơ quan Văn phòng giúp việc hoàn chỉnh gồm các vụ, cục, đơn vị, với đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được tăng cường về số lượng và chất lượng. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng cũng được xác định ngày càng đầy đủ, sát với nhiệm vụ, quyền hạn mới của QH, Ủy ban Thường vụ QH và các cơ quan của QH.

65 năm qua, ý thức rõ nhiệm vụ chính trị quan trọng, xác định trách nhiệm lớn lao của mình, Văn phòng QH đã bám sát chức năng, nhiệm vụ để tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ với tinh thần tận tụy, nghiêm túc, sáng tạo. Kết quả được thể hiện trên những mặt công tác chính như: đã tập trung nhiều thời gian, công sức để phục vụ hoạt động lập pháp, hoạt động giám sát của QH. Qua 65 năm, phục vụ 12 nhiệm kỳ QH, Văn phòng đã phục vụ QH thông qua các văn bản Hiến pháp năm 1946, 1960, 1980, 1992; phục vụ QH thông qua hơn 200 văn bản luật, Bộ luật; phục vụ Ủy ban Thường vụ QH ban hành khoảng 250 pháp lệnh. Thông qua hoạt động giám sát, Văn phòng QH đã tham mưu cho các cơ quan của QH kiến nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật phù hợp với tình hình thực tế.

Văn phòng QH cũng đã phục vụ QH thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó phục vụ QH thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước và tổng quyết toán ngân sách Nhà nước; nghị quyết về các chương trình trọng điểm quốc gia; nghị quyết về việc phê chuẩn các Hiệp ước, Hiệp định ký kết giữa nước ta với các tổ chức quốc tế…

Phát huy truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển, trong thời gian tới, Văn phòng QH xác định tập trung làm tốt hơn nữa chức năng nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và phục vụ các hoạt động của QH. Trước mắt, tập trung tham mưu phục vụ tốt việc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 vào ngày Chủ nhật 22-5-2011; đồng thời tổ chức phục vụ tốt kỳ họp thứ 9 QH khóa XII và kỳ họp thứ nhất QH khóa XIII, trong đó trọng tâm là công tác quyết định cơ cấu nhân sự và hoàn thành chương trình lập pháp, giám sát của năm 2011.

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên ghi nhận những công lao, đóng góp quan trọng của Văn phòng QH và biểu dương tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm và hiệu quả của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng QH trong 65 năm qua. Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên khẳng định: Sự tham mưu có hiệu quả, phục vụ hết lòng của đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc qua nhiều thế hệ ở Văn phòng QH là một nhân tố không thể thiếu đóng góp vào những thành tựu của QH Việt Nam.

Nhân dịp này, Văn phòng QH đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phục vụ QH tặng một số cá nhân.

Theo Nhandan