Thứ hai,  06/02/2023

Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Ðồng

Sáng 1-3, tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp UBND huyện Mộ Đức tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhân 105 năm Ngày sinh đồng chí (1-3-1906 - 1-3-2011). Đây là dịp để chúng ta bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc sự cống hiến to lớn của đồng chí Phạm Văn Đồng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Tại lễ kỷ niệm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi ôn lại quá trình hoạt động cách mạng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, khẳng định: 'Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một trong những chiến sĩ cộng sản tiền bối, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, nhà ngoại giao tài năng, nhà văn hóa lớn của dân tộc và người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh...'.Cuộc đời hoạt động cách mạng trong suốt 75 năm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự...

Sáng 1-3, tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp UBND huyện Mộ Đức tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhân 105 năm Ngày sinh đồng chí (1-3-1906 – 1-3-2011). Đây là dịp để chúng ta bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc sự cống hiến to lớn của đồng chí Phạm Văn Đồng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Tại lễ kỷ niệm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi ôn lại quá trình hoạt động cách mạng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, khẳng định: &#39Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một trong những chiến sĩ cộng sản tiền bối, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, nhà ngoại giao tài năng, nhà văn hóa lớn của dân tộc và người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh…&#39.

Cuộc đời hoạt động cách mạng trong suốt 75 năm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Đồng chí đã để lại nhiều bài học quý báu trong đời sống chính trị, đạo đức cách mạng, mà chúng ta cần phải ra sức học tập, rèn luyện để trở thành người cán bộ gương mẫu và công dân tốt của đất nước.

Sau lễ dâng hương, các đại biểu tham gia trồng cây lưu niệm trên khu lưu niệm đồng chí Phạm Văn Đồng với giống cây đa Tân Trào ở Tuyên Quang do Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng.

* Ngày 1-3, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) đã tổ chức tọa đàm khoa học &#39Đồng chí Phạm Văn Đồng – Cuộc đời và sự nghiệp&#39, nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh của đồng chí Phạm Văn Đồng (1-3-1906 – 1-3-2011), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và cách mạng Việt Nam, nhà văn hóa lớn của dân tộc .

Đồng chí Phạm Văn Đồng sinh ra ở một vùng quê nghèo khó nhưng giàu truyền thống yêu nước – xóm Cây Gạo, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Với tinh thần yêu nước, từ sự khâm phục, ngưỡng mộ những hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, đồng chí đã dũng cảm chọn con đường đấu tranh, hy sinh, phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sinh thời, đồng chí Phạm Văn Đồng đã tâm sự: Cuộc đời mình đã có những dịp may, những cơ hội lớn là sớm được là học trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, được Người dìu dắt, bồi dưỡng để trở thành cộng sự đắc lực của Người.

Các tham luận được trình bày đã nêu rõ: Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú, với những trọng trách được Đảng và Nhà nước giao phó, tên tuổi và cống hiến của đồng chí Phạm Văn Đồng gắn liền với những chặng đường đấu tranh quyết liệt, những trang sử hào hùng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Suốt 41 năm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Văn Đồng là nhà lý luận chính trị và văn hóa xuất sắc, giàu kinh nghiệm thực tiễn, có tầm nhìn chiến lược, tư duy luôn năng động, tình cảm luôn chan hòa với nhân dân, nhạy cảm, thấu hiểu nguyện vọng của đồng bào. Nhờ vậy, đồng chí có nhiều đóng góp lớn trong việc hoạch định, làm thấu suốt và chỉ đạo thực hiện đường lối của cách mạng Việt Nam suốt bảy thập kỷ qua.

Một trong những vấn đề then chốt mà đồng chí Phạm Văn Đồng thường xuyên quan tâm là công tác bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ. Đồng chí cho rằng, Đảng và Nhà nước phải chăm sóc công tác cán bộ như người làm vườn, &#39vừa vun xới cho cây, cho hoa, vừa phải nhổ cỏ, trừ sâu; nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, diệt sâu phải diệt từ trứng; có như vậy hoa mới càng đẹp, quả mới ngon&#39. Những năm tháng giữ trọng trách trong bộ máy của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Phạm Văn Đồng đã có công lao và cống hiến lớn trong việc hoạch định đường lối đối ngoại và đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Với tình cảm chân thành, những quan điểm có tính nguyên tắc, tài thuyết phục và cảm hóa trong các hoạt động đối ngoại, đồng chí Phạm Văn Đồng đã được bạn bè, các đối tác dành cho những lời kính phục, nể trọng và coi là &#39một trong những nhân vật xuất sắc và có ảnh hưởng lớn nhất ở Việt Nam trong thế kỷ 20, nhờ những khả năng siêu phàm về ngoại giao cũng như uy tín, ảnh hưởng to lớn trong nước&#39.

Luôn học hỏi nhằm tiếp thu, kế thừa tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại, để vận dụng vào thực tiễn cách mạng, đồng chí Phạm Văn Đồng đọc nhiều, làm việc cần mẫn, suy nghĩ sâu sắc, làm vốn tri thức của đồng chí càng sâu rộng… 94 tuổi đời, 75 năm liên tục hoạt động cách mạng, đồng chí Phạm Văn Đồng đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc.

Theo Nhandan