Thứ ba,  03/10/2023

Thành phố Lạng Sơn: Phấn đấu 100% đảng viên thuộc chi bộ các cơ quan, đơn vị sử dụng thành thạo ứng dụng sổ tay đảng viên


Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị 

– Sáng 4/4, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Thành ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nền tảng số sổ tay đảng viên (STĐV).

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 9 điểm cầu với 500 đại biểu tham dự.

Thực hiện kế hoạch về triển khai nền tảng số STĐV, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã lựa chọn Thành ủy Lạng Sơn là 1 trong 3 đơn vị để triển khai thí điểm ứng dụng STĐV. Ứng dụng STĐV hoạt động trên môi trường mạng Internet, đảng viên được cấp tài khoản để truy cập trên máy tính hoặc điện thoại thông minh. Khi sử dụng, đảng viên có thể tìm hiểu các thông tin, chỉ thị nghị quyết, quy định, kết luận của các cấp; tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ; nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; tương tác giữa cấp ủy các cấp với đảng viên, giữa đảng viên với đảng viên…

Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện liên doanh đơn vị VNPT Lạng Sơn – AISOFT giới thiệu chung về ứng dụng STĐV; hướng dẫn cài đặt; giới thiệu các chức năng chung; giới thiệu, hướng dẫn sử dụng chức năng sinh hoạt Đảng. Đồng thời, giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc sử dụng ứng dụng.


Đại diện liên doanh đơn vị VNPT Lạng Sơn – AISOFT giới thiệu chung về ứng dụng STĐV 

Việc triển khai ứng dụng STĐV điện tử là một trong những nội dung nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các văn bản, chỉ thị, nghị quyết các cấp về chuyển đổi số.

Ngay sau hội nghị, Thường trực Thành ủy Lạng Sơn đề nghị các đại biểu tham dự nghiêm túc tiếp thu các nội dung được truyền đạt; các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt chủ trương, mục đích, ý nghĩa của việc triển khai ứng dụng STĐV trong các kỳ sinh hoạt để tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động. Đồng thời người đứng đầu tổ chức đảng hướng dẫn đảng viên khai thác, sử dụng STĐV, phấn đấu 100% cấp ủy viên, bí thư chi bộ, đảng viên thuộc chi bộ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và trên 80% đảng viên còn lại nắm vững, sử dụng thành thạo ứng dụng STĐV.

THANH MAI