Chủ nhật,  05/12/2021

Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới: Thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng

LSO-Chiều 1/3/2011, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Thường trực về xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã triệu tập cuộc họp mở rộng Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh và quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong năm 2011.Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọngTại cuộc họp, các đại biểu đã đánh giá lại những hoạt động triển khai xây dựng nông thôn mới trong thời gian vừa qua. Đánh giá chung là mặc dù đã tích cực thực hiện, nhưng nhiều địa phương vẫn còn lúng túng và chưa thật sự chủ động. Cuộc họp cũng đã tập trung thảo luận về kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trong thời gian sắp tới, trong đó quan trọng nhất là việc lập quy hoạch nông thôn mới tại các xã. Trong tổng số 28 tỷ đồng do trung ương phân bổ cho chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh sẽ cân đối, bố trí...

LSO-Chiều 1/3/2011, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Thường trực về xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã triệu tập cuộc họp mở rộng Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh và quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong năm 2011.
Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng
Tại cuộc họp, các đại biểu đã đánh giá lại những hoạt động triển khai xây dựng nông thôn mới trong thời gian vừa qua. Đánh giá chung là mặc dù đã tích cực thực hiện, nhưng nhiều địa phương vẫn còn lúng túng và chưa thật sự chủ động. Cuộc họp cũng đã tập trung thảo luận về kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trong thời gian sắp tới, trong đó quan trọng nhất là việc lập quy hoạch nông thôn mới tại các xã. Trong tổng số 28 tỷ đồng do trung ương phân bổ cho chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh sẽ cân đối, bố trí vốn quy hoạch cho 70% số xã trên địa bàn, tức là khoảng 145 xã. Còn lại là kinh phí cho quản lý, tuyên truyền và dành 3 tỷ đồng cho đầu tư phát triển. Song song với đó, chế độ thông tin, báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện đã được giao cụ thể cho từng ban chỉ đạo của các địa phương. Công tác đào tạo, tập huấn, tham quan sẽ được triển khai ngay trong thời gian tới, đồng thời công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh, trước tiên là xây dựng các chuyên mục về xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Buổi làm việc cũng đã phân công từng thành viên trong Thường trực Ban chỉ đạo phụ trách các xã điểm xây dựng nông thôn mới do tỉnh chọn. Căn cứ vào tính chất, tầm quan trọng của chương trình này, ban chỉ đạo cũng đã dự kiến bổ sung thêm các thành viên vào Thường trực Ban chỉ đạo là Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải và Ban Dân tộc tỉnh.

Lê Minh