Thứ ba,  28/03/2023

HĐND thành phố Lạng Sơn: Đổi mới phương thức để nâng cao chất lượng hoạt động

LSO-Nhiệm kỳ 2004-2011 có thể xem là một nhiệm kỳ thành công với nhiều sự kiện lớn, ý nghĩa của HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XVIII. Bà Lưu Thị Thành, Chủ tịch HĐND thành phố Lạng Sơn khẳng định: Hoạt động của HĐND thành phố trong nhiệm kỳ này đã thực sự phát huy được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.UBND thành phố tặng giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động của HĐNDThực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ XX, trong nhiệm kỳ 2004-2011, HĐND thành phố đã phát huy tốt vai trò của mình, quyết định các vấn đề quan trọng nhằm khai thác tốt mọi tiềm năng, thế mạnh của thành phố cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh những năm qua. Theo số liệu thống kê, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thành phố đã thông qua 81 nghị quyết về các vấn đề...

LSO-Nhiệm kỳ 2004-2011 có thể xem là một nhiệm kỳ thành công với nhiều sự kiện lớn, ý nghĩa của HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XVIII. Bà Lưu Thị Thành, Chủ tịch HĐND thành phố Lạng Sơn khẳng định: Hoạt động của HĐND thành phố trong nhiệm kỳ này đã thực sự phát huy được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
UBND thành phố tặng giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động của HĐND
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ XX, trong nhiệm kỳ 2004-2011, HĐND thành phố đã phát huy tốt vai trò của mình, quyết định các vấn đề quan trọng nhằm khai thác tốt mọi tiềm năng, thế mạnh của thành phố cho phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh những năm qua. Theo số liệu thống kê, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thành phố đã thông qua 81 nghị quyết về các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trong đó có 52 nghị quyết về các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng hàng năm của thành phố và 5 nghị quyết chuyên đề, gồm các vấn đề như giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát; chương trình phòng chống HIV/AIDS; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng và phát triển mạng lưới trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố và các nghị quyết khác về công tác kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND, Hội thẩm TAND thành phố nhiệm kỳ 2004-2011.
Đối với công tác giám sát, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thành phố đã tổ chức 163 cuộc giám sát đối với các phòng, ban, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố, UBND các phường, xã và các đơn vị trực thuộc. Qua giám sát đã giúp Thường trực HĐND, các ban của HĐND thành phố có cơ sở đánh giá đúng tình hình, mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh hàng năm theo nghị quyết của HĐND thành phố.
Với phương châm đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc thông qua các kỳ họp, nhiệm kỳ 2004-2011, HĐND thành phố đã tổ chức được 17 kỳ họp, các kỳ họp được thực hiện nghiêm túc và đúng luật. Các đại biểu tham gia có ý thức trách nhiệm, tích cực phát biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, chất vấn các cơ quan chuyên môn về những vấn đề còn hạn chế trong thực hiện nghị quyết của HĐND.
Trên thực tế, từ các nghị quyết của HĐND, UBND thành phố đã nhanh chóng triển khai kịp thời, quá trình thực hiện nhiều chỉ tiêu đạt và vượt, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 13,9%, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, tốc độ tăng bình quân đạt 16,7%/năm. Thu ngân sách năm sau luôn cao hơn năm trước, bình quân mỗi năm tăng 20,29%, chi ngân sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quản lý đô thị có bước chuyển biến, số hộ xây dựng nhà không phép giảm đáng kể, tỷ lệ các công trình xây dựng có phép năm 2010 đạt 88,6%, tăng 65,8% so với năm 2005. Công tác làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang đô thị phát triển mạnh, hệ thống giáo dục được củng cố, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm… được cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh, hàng năm có trên 82% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, xây mới 30 nhà văn hóa, nâng tổng số khối thôn có nhà văn hóa lên 97/104, 8/8 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Thực hiện có hiệu quả nghị quyết chuyên đề về phòng, chống HIV/AIDS, nâng cao nhận thức của người dân về dự phòng lây nhiễm HIV, giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người có “H”. Công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát được thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,38%, xây mới 26 căn nhà tình nghĩa, 216 nhà đại đoàn kết và đã cơ bản xóa xong nhà tạm, nhà dột nát. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được quan tâm thực hiện. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn được tăng cường, tích cực thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tỷ lệ giải quyết đơn thư hàng năm đạt trên 95%.

Như vậy có thể nhận thấy rằng, nhờ đổi mới phương thức hoạt động, nhiệm kỳ 2004-2011 của HĐND thành phố đã thực sự phát huy được vai trò, nhiệm vụ của mình, trở thành cầu nối đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Thanh Huyền