Chủ nhật,  05/02/2023

Đoàn lãnh đạo Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra tại huyện Lộc Bình

LSO-Ngày 2/3/2011, tiếp tục chương trình làm việc, Đoàn lãnh đạo Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại huyện Lộc Bình. Làm việc với Đoàn, về phía huyện Lộc Bình có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các thành viên Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện và các cơ quan chức năng liên quan.Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Lộc BìnhTheo báo cáo, đến nay huyện Lộc Bình đã thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện gồm 15 thành viên và ủy ban bầu cử các xã, thị trấn. Mở các hội nghị tập huấn về công tác hiệp thương cấp huyện và cấp xã, đồng thời tổ chức thành công công tác hiệp thương lần thứ nhất. Đối với đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2011-2016, huyện Lộc Bình có 8 đơn vị bầu cử, giới thiệu 61 đồng chí để bầu lấy 37 đại biểu với cơ cấu hợp lý về độ tuổi, giới tính,...

LSO-Ngày 2/3/2011, tiếp tục chương trình làm việc, Đoàn lãnh đạo Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại huyện Lộc Bình. Làm việc với Đoàn, về phía huyện Lộc Bình có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các thành viên Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện và các cơ quan chức năng liên quan.

Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Lộc Bình
Theo báo cáo, đến nay huyện Lộc Bình đã thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện gồm 15 thành viên và ủy ban bầu cử các xã, thị trấn. Mở các hội nghị tập huấn về công tác hiệp thương cấp huyện và cấp xã, đồng thời tổ chức thành công công tác hiệp thương lần thứ nhất. Đối với đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2011-2016, huyện Lộc Bình có 8 đơn vị bầu cử, giới thiệu 61 đồng chí để bầu lấy 37 đại biểu với cơ cấu hợp lý về độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, dân tộc… Đối với các xã, thị trấn, qua hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất có 656 đại biểu cấp xã, thị trấn được bầu theo Luật. Hiện nay, các xã, thị trấn đang tiến hành triển khai bước 2, phân bổ và hướng dẫn các đơn vị lựa chọn, giới thiệu đại biểu theo đúng Luật Bầu cử.
Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Như Khuê (Lộc Bình)
Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Đoàn kiểm tra đã nêu các ý kiến, theo đó các thành viên Ủy ban bầu cử của huyện giải trình nhằm làm rõ hơn vấn đề đã nêu, cũng như một số vướng mắc của cơ sở.
Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Bình kết luận: Huyện Lộc Bình đã thực hiện các quy trình, trình tự của công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo đúng Luật. Tuy nhiên cần tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác này, đặc biệt cần chủ động trong công tác tuyên truyền, nhất là trên hệ thống truyền thanh, loa đài của các xã, thị trấn, thôn bản, khối phố. Chú trọng, tăng cường và xây dựng kế hoạch cụ thể đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cho công tác bầu cử. Thực hiện công tác kiểm tra các xã, thị trấn về công tác chuẩn bị bầu cử, xem có vấn đề gì vướng mắc để kịp thời hướng dẫn, giải quyết đảm bảo các bước cũng như tiến trình cuộc bầu cử được thực hiện đúng luật định.
Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình báo cáo kết quả công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn
Sau khi kiểm tra tại huyện, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Như Khuê. Theo báo cáo của xã thì Như Khuê có 4 đơn vị bầu cử, 7 khu vực bỏ phiếu, giới thiệu 31 đại biểu để bầu lấy 19 đồng chí đại biểu HĐND cấp xã. Tại cơ sở, qua kiểm tra cũng bộc lộ một số vướng mắc, lúng túng trong quy trình triển khai thực hiện công tác chuẩn bị cho bầu cử. Qua trao đổi, giải đáp, trả lời những thắc mắc của cấp huyện và cơ sở, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cấp huyện và cơ sở cần tiếp tục tăng cường thực hiện hiệu quả, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đảm bảo thành công cho công tác bầu cử, đặc biệt đây là lần đầu tiên thực hiện bầu cử 4 cấp do đó cần làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, đặc biệt là đối tượng cử tri trên địa bàn.
Thanh Huyền