Thứ tư,  06/12/2023

Chuyển giao và tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên Đảng bộ VietinBank Lạng Sơn


Đại diện hai đảng bộ ký kết biên bản chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên 

– Sáng 7/4, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) phối hợp tổ chức hội nghị chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên Đảng bộ VietinBank Lạng Sơn trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh về Đảng bộ VietinBank trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe công bố Quyết định số 1204-QĐ/TU, ngày 30/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên; Quyết định số 2293-QĐ/ĐUNHCT, ngày 30/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy ViettinBank về việc tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên.

Việc chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên Đảng bộ VietinBank Lạng Sơn về Đảng bộ VietinBank được thực hiện theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước và Quyết định số 1158-QĐ/ĐUK, ngày 1/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc thành lập Đảng bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam.


Đại diện hai bên ký kết biên bản chuyển giao và tiếp nhận tổ chức đoàn, đoàn viên 

Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và lãnh đạo Đảng ủy VietinBank đã tiến hành ký kết biên bản chuyển giao và tiếp nhận Đảng bộ VietinBank Lạng Sơn (gồm 3 chi bộ với 43 đảng viên); đại diện Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và Đoàn Thanh niên VietinBank Lạng Sơn ký biên bản chuyển giao, tiếp nhận Chi đoàn cơ sở VietinBank Lạng Sơn.

PHƯƠNG DUNG