Thứ ba,  31/01/2023

Tổng kết dự án 5 triệu ha rừng và Nghị quyết số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

LSO-Ngày 2/3/2011, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng (dự án 661) giai đoạn 1998-2010 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp Lạng Sơn giai đoạn 2000-2010. Đến dự có đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các huyện trong toàn tỉnh.Tổng kết dự án trồng rừng 661 và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủyChương trình trồng mới 5 triệu ha rừng được Chính phủ cụ thể hóa bằng Quyết định số 661 ngày 29/7/1998 với các mục tiêu chủ yếu là góp phần đảm bảo an ninh môi trường, giảm nhẹ thiên tai, bảo tồn nguồn gen và đa dạng sinh học; tạo việc làm cho lao động nông thôn, xóa đói, giảm nghèo, ổn định xã hội, an ninh – quốc phòng; đưa lâm nghiệp dần trở thành một ngành kinh tế quan trọng. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng...

LSO-Ngày 2/3/2011, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng (dự án 661) giai đoạn 1998-2010 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp Lạng Sơn giai đoạn 2000-2010. Đến dự có đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các huyện trong toàn tỉnh.
Tổng kết dự án trồng rừng 661 và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng được Chính phủ cụ thể hóa bằng Quyết định số 661 ngày 29/7/1998 với các mục tiêu chủ yếu là góp phần đảm bảo an ninh môi trường, giảm nhẹ thiên tai, bảo tồn nguồn gen và đa dạng sinh học; tạo việc làm cho lao động nông thôn, xóa đói, giảm nghèo, ổn định xã hội, an ninh – quốc phòng; đưa lâm nghiệp dần trở thành một ngành kinh tế quan trọng. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của sản xuất lâm nghiệp đối với sự phát triển bền vững của địa phương, ngày 6/4/2000, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Nghị quyết số 17-NQ/TU về phát triển lâm nghiệp Lạng Sơn giai đoạn 2000-2010. Trong hơn 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối kết hợp chặt chẽ của các ngành chức năng và sự đồng tình ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân, lĩnh vực phát triển lâm nghiệp của Lạng Sơn đã có những bước phát triển tương đối toàn diện và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
Từ năm 1998 đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới được 142.406 ha rừng bằng các nguồn lực khác nhau, góp phần đưa độ che phủ của rừng từ 33,4% lên 49,1%. Trồng rừng phòng hộ, kết hợp trồng cây có tầng tán cao, đa tác dụng đã tạo ra những khu rừng vừa có tác dụng phòng hộ vừa có giá trị kinh tế cao. Nhiều vùng rừng kinh tế đã được hình thành. Tính riêng dự án 661, mỗi năm thu hút trên 134 ngàn lao động tham gia, chiếm 40,6% số lao động nông, lâm nghiệp của tỉnh. Giá trị thu được từ dự án ước đạt trên 13 ngàn tỷ đồng, gấp 45 lần tổng vốn đầu tư. Nhận thức của các tầng lớp nhân dân và các cấp, các ngành về công tác bảo vệ, phát triển rừng ngày càng được nâng cao.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trong lĩnh vực phát triển lâm nghiệp. Đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại đó là: Cơ cấu cây trồng còn nghèo, khoa học kỹ thuật còn hạn chế dẫn tới tỷ lệ sống, chất lượng rừng chưa cao, trong khi đó hạ tầng lâm nghiệp như đường lâm sinh, cơ sở chế biến còn nhiều yếu kém…Đồng chí nêu rõ: Thời gian tới cần tiếp tục chủ động thực hiện các chương trình trồng rừng trên địa bàn, tập trung nâng cao chất lượng và giá trị kinh tế của rừng; quy hoạch phát triển hạ tầng lâm nghiệp, vùng nguyên liệu, cây đặc sản…quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra. Đưa kinh tế rừng thật sự trở thành ngành kinh tế thế mạnh của tỉnh.

Lê Minh