Thứ tư,  06/12/2023

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hữu Lũng triển khai nhiệm vụ quý II/2023


Lãnh đạo Huyện ủy Hữu Lũng phát biểu tại hội nghị 

– Ngày 7/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hữu Lũng tổ chức kỳ họp lần thứ 15 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023.

Trong quý I/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực, qua đó đạt được một số kết quả tích cực.

Cụ thể, sản xuất nông lâm nghiệp được triển khai theo đúng kế hoạch; thu ngân sách đạt 40,7 tỷ đồng, bằng 27,9% dự toán tỉnh giao… Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực giáo dục; thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, kiểm soát tốt các bệnh truyền nhiễm.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định; tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội.

Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng. Cụ thể cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; tăng cường nắm tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023;…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, đồng thời nêu lên một số tồn tại, hạn chế như: công tác tham mưu của một số cơ quan, đơn vị đôi khi đáp ứng được yêu cầu; tình tình hình giải ngân vốn đầu tư còn thấp; công tác rà soát quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp ở một số chi, đảng bộ chưa được quan tâm đúng mức…

Các đại biểu thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong quý II/2023 với các nội dung: tập trung chỉ đạo, điều hành các giải pháp đẩy mạnh công tác thu ngân sách; tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các công trình dự án, nhất là dự án có phạm vi giải phóng mặt bằng lớn và còn vướng mắc; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 – 2023; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên…

THANH MAI – MINH KIÊN