Thứ tư,  06/12/2023

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 4 (kỳ 1): Thảo luận, quyết định 9 nội dung quan trọng


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

– Ngày 7/4, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 (kỳ 1). Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp kỳ này xem xét, cho ý kiến vào 9 nội dung do 5 cơ quan trình.

Trong đó, các đại biểu đã dành nhiều thời gian nghe, cho ý kiến vào nội dung dự thảo Đề án phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản chủ lực của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo nội dung dự thảo, trên địa bàn tỉnh hiện có 19 sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực, trong đó một số sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu lớn như hoa hồi, nhựa thông, ván bóc và sản phẩm từ gỗ rừng trồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xuất khẩu nông sản chủ lực của tỉnh vẫn còn hạn chế như kim ngạch xuất khẩu còn thấp, thiếu ổn định; công tác nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại còn yếu… Dự thảo đề án cũng nêu những quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu nông sản chủ lực của tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu đã có 8 ý kiến đóng góp vào dự thảo đề án; các cơ quan liên quan có 17 ý kiến tham gia bằng văn bản vào nội dung dự thảo.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Vấn đề tìm đầu ra cho nông sản chủ lực của tỉnh là vấn đề quan trọng, cần có sự quan tâm đúng mức. Sở Công Thương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp bằng văn bản cũng như tại phiên họp, trên cơ sở đó rà soát, bổ sung vào dự thảo đề án. Trong đó nội dung đề án cần nêu chi tiết, cụ thể cách thức triển khai, nguồn lực thực hiện, thị trường cụ thể; bổ sung nhiệm vụ của một số cơ quan; đưa nội dung sản xuất và chiến biến nông sản chủ lực vào phần giải pháp… Hoàn thành dự thảo trình UBND tỉnh vào cuối tháng 4/2023.

Phiên họp cũng nghe và cho ý kiến nội dung quan trọng là dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2023; danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2023; điều chỉnh danh mục các dự án phải thu hồi đất, danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác đã được HĐND tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh.


Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại phiên họp

Sau khi nghe nội dung dự thảo cũng như các ý kiến bằng văn bản của các cơ quan và ý kiến phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung do cơ quan soạn thảo trình tại phiên họp. Đồng thời yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến, rà soát một số nội dung để hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 9/4/2023 .

Phiên họp cũng nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác như: dự thảo Đề án Phát triển hạ tầng chợ biên giới, miền núi trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Các dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về các vấn đề: kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023; bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2023;…

TÂN AN