Thứ tư,  06/12/2023

Giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quý I


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị 

– Chiều 7/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2023. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong quý I, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chương trình giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu giúp cấp ủy xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đúng nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của Đảng.

Về công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên, UBKT Tỉnh ủy đã bám sát chương trình kiểm ra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tham mưu tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, nổi bật là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng và 31 đảng viên.

Việc giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng, xử lý đơn thư được thực hiện nghiêm túc. Cụ thể, UBKT các cấp đã tiếp nhận 21 đơn thư tố cáo, khiếu nại, tiếp 2 lượt công dân. Trong đó, cấp tỉnh tiếp nhận 17 đơn thư, chuyển cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền 6 đơn; hướng dẫn, trả 3 đơn; còn lại lưu theo dõi.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời nêu lên một số hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan trong khối nội chính đôi lúc chưa chặt chẽ; một số đơn vị cơ sở thực hiện chế độ báo cáo còn chậm…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã giải đáp, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị được đại biểu nêu ra. Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, UBKT các cấp tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy các cấp thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát theo nhiệm vụ đã đề ra cũng như các nhiệm vụ khác do cấp ủy giao; thực hiện tốt công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn cấp ủy, UBKT cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác tiếp đảng viên, công dân và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

THANH MAI - ĐÌNH QUANG