Thứ ba,  03/10/2023

Thành ủy: Giao ban về thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị


Đồng chí
Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận hội nghị

– Chiều 7/4, Thành ủy tổ chức hội nghị giao ban quý I/2023 về thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân (Quy định số 11), triển khai nhiệm vụ quý II/2023. Đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Trong quý I, Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Công tác tiếp công dân được cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến phường, xã đặc biệt quan tâm thực hiện, duy trì nghiêm túc theo quy định.

Trong quý không có công dân đăng ký đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp; bí thư đảng ủy các phường, xã tiếp 5 lượt công dân; lãnh đạo UBND thành phố tiếp 116 lượt công dân; Ban Tiếp công dân thành phố tiếp 69 lượt công dân; chủ tịch UBND các phường, xã tiếp được 69 lượt công dân. Thành phố đã giải quyết 50/93 đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị thuộc thẩm quyền, đạt 53,8%, các đơn chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng…

Tuy đã đạt được một số kết quả, nhưng theo đánh giá, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phân loại, xử lý đơn vẫn còn tình trạng chậm, chưa đảm bảo thời gian quy định; công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc, cập nhật tiến độ giải quyết đơn thư còn thiếu sát sao, có lúc chưa quyết liệt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phát biểu ý kiến làm rõ kết quả đạt được, hạn chế trong quý I, trong đó tập trung vào một số vấn đề như: tiến độ, tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; công tác hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã phường; trách nhiệm của bí thư cấp ủy xã, phường trong tiếp công dân và chỉ đạo tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí bí thư đảng ủy phường, xã tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 11; rà soát, hoàn thiện quy định, nội quy bí thư đảng ủy cấp xã tiếp công dân; chỉ đạo ghi chép đầy đủ trong hệ thống sổ, sách tiếp công dân của bí thư đảng ủy cấp xã; tăng cường lãnh đạo, chấn chỉnh công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý phân loại đơn thư đúng quy định; chú trọng, nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai của các phường, xã.

Đồng chí cũng đề nghị UBND thành phố, phường, xã đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo thời gian quy định, giải quyết dứt điểm các trường hợp do Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan cấp trên chuyển đến; tổ chức tập huấn công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, hòa giải tranh chấp đất đai; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của thành phố trong giải quyết các vụ việc phức tạp. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn thành phố tăng cường tuyên truyền các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội, nhất là dư luận ở địa bàn triển khai dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố.

DƯƠNG DUYÊN