Chủ nhật,  05/02/2023

Đoàn lãnh đạo Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra tại huyện Cao Lộc

LSO-Ngày 1/3/2011, Đoàn lãnh đạo Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tại huyện Cao Lộc. Làm việc với đoàn, về phía huyện Cao Lộc có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các thành viên Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện và các cơ quan chức năng liên quan.Toàn cảnh buổi làm việcThực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, huyện Cao Lộc đã đưa nội dung công tác bầu cử là một nhiệm vụ quan trọng trong chỉ đạo, điều hành. Đến nay, huyện đã thành lập được Ban chỉ đạo bầu cử gồm 17 thành viên, thành lập Ủy ban bầu cử gồm 15 thành viên, tổ chuyên viên giúp việc cho Ủy ban bầu cử gồm 4 thành viên. Ủy ban bầu cử huyện đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 19 về triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016. Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu...

LSO-Ngày 1/3/2011, Đoàn lãnh đạo Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tại huyện Cao Lộc. Làm việc với đoàn, về phía huyện Cao Lộc có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các thành viên Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện và các cơ quan chức năng liên quan.
Toàn cảnh buổi làm việc
Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, huyện Cao Lộc đã đưa nội dung công tác bầu cử là một nhiệm vụ quan trọng trong chỉ đạo, điều hành. Đến nay, huyện đã thành lập được Ban chỉ đạo bầu cử gồm 17 thành viên, thành lập Ủy ban bầu cử gồm 15 thành viên, tổ chuyên viên giúp việc cho Ủy ban bầu cử gồm 4 thành viên. Ủy ban bầu cử huyện đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 19 về triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016. Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử của huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể và phụ trách địa bàn xã, thị trấn cho từng thành viên. Qua thảo luận, thống nhất của HĐND, UBND, Huyện ủy và Ủy ban MTTQ huyện, đại biểu HĐND huyện Cao Lộc khóa XIX gồm 36 đại biểu và qua hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã biểu quyết nhất trí bầu 36 đại biểu với cơ cấu hợp lý về độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, dân tộc… Đối với các xã, thị trấn hiện nay cũng đã hoàn thành công tác dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND của các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016 theo đúng Luật Bầu cử.
Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Đoàn kiểm tra đã nêu các ý kiến, theo đó các thành viên Ủy ban bầu cử của huyện giải trình nhằm làm rõ hơn vấn đề đã nêu, cũng như một số vướng mắc của cơ sở.
Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Bình kết luận: Huyện Cao Lộc đã thực hiện các quy trình, trình tự của công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo đúng luật. Tuy nhiên cần tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác này, trước hết nhanh chóng dự kiến và thành lập ngay các đơn vị bầu cử, ban bầu cử của từng cấp. Đặc biệt cần chủ động trong công tác tuyên truyền, nhất là trên hệ thống truyền thanh của các xã, thị trấn, thôn bản, khối phố. Chú trọng, tăng cường và xây dựng kế hoạch cụ thể đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cho công tác bầu cử. Thực hiện công tác kiểm tra các xã, thị trấn về công tác chuẩn bị bầu cử, xem xét các vướng mắc để kịp thời hướng dẫn, giải quyết đảm bảo các bước cũng như tiến trình cuộc bầu cử được thực hiện đúng luật định.

Thanh Huyền