Thứ tư,  08/02/2023

Ra mắt Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Ngày 2-3, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức ra mắt Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia. Đến dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Lê Thị Thu Ba, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Tư pháp; cùng đại diện các bộ, ngành T.Ư và Sở Tư pháp các địa phương.Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia được thành lập với nhiệm vụ tiếp nhận, xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi cả nước; tiếp nhận, cập nhật xử lý thông tin lý lịch tư pháp do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng và các sở tư pháp địa phương cung cấp, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp trong trường hợp người bị kết án được xóa án tích và xác minh trong một số trường hợp nhất định; cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của người nước ngoài bị tòa án Việt Nam kết án theo yêu cầu của Viện Kiểm sát...

Ngày 2-3, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức ra mắt Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia. Đến dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Lê Thị Thu Ba, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Tư pháp; cùng đại diện các bộ, ngành T.Ư và Sở Tư pháp các địa phương.

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia được thành lập với nhiệm vụ tiếp nhận, xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi cả nước; tiếp nhận, cập nhật xử lý thông tin lý lịch tư pháp do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng và các sở tư pháp địa phương cung cấp, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp trong trường hợp người bị kết án được xóa án tích và xác minh trong một số trường hợp nhất định; cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của người nước ngoài bị tòa án Việt Nam kết án theo yêu cầu của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật.

Phát biểu ý kiến tại lễ ra mắt, đồng chí Hà Hùng Cường nêu rõ: Việc đưa Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia vào hoạt động sẽ góp phần khắc phục tình trạng thông tin về lý lịch tư pháp nằm rải rác tại nhiều nơi, do nhiều cơ quan quản lý. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp nhanh chóng, kịp thời cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Theo Nhandan