Chủ nhật,  29/01/2023

Đảng bộ Biên phòng Lạng Sơn: Giữ vững trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thắng lợi công tác biên phòng

LSO-Năm 2010, Đảng bộ Biên phòng tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, giáo dục giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Nhờ đó, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, trong nước và tác động của mặt trái cơ chế thị trường, 100% cán bộ, đảng viên vẫn kiên định lập trường, quan điểm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân.Chiến sĩ biên phòng trên đường tuần tra - Ảnh: Phan CầuCác đợt thi đua, các cuộc vận động do Đảng ủy - Bộ Chỉ huy phát động đã tạo được sức lan tỏa, sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên trong toàn Đảng bộ. Chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên và xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, với nhiều việc làm hay, cách làm tốt. Trong đó, các mô hình “vận động quần chúng giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội”, “xây dựng mái ấm cho người nghèo nơi biên...

LSO-Năm 2010, Đảng bộ Biên phòng tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, giáo dục giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Nhờ đó, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, trong nước và tác động của mặt trái cơ chế thị trường, 100% cán bộ, đảng viên vẫn kiên định lập trường, quan điểm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân.

Chiến sĩ biên phòng trên đường tuần tra – Ảnh: Phan Cầu
Các đợt thi đua, các cuộc vận động do Đảng ủy – Bộ Chỉ huy phát động đã tạo được sức lan tỏa, sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên trong toàn Đảng bộ. Chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên và xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, với nhiều việc làm hay, cách làm tốt. Trong đó, các mô hình “vận động quần chúng giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội”, “xây dựng mái ấm cho người nghèo nơi biên giới hải đảo”, “giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai”…mang lại hiệu quả thiết thực, được các cấp lãnh đạo và quần chúng nhân dân đánh giá cao.
Xác định tổ chức đảng phải thực sự trong sạch vững mạnh mới có đủ năng lực lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy đã có nhiều chủ trương biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, gắn xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong đó, chú trọng củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu bố trí, sắp xếp tổ chức biên chế đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị. Duy trì tốt chế độ, nề nếp sinh hoạt Đảng, đổi mới quy trình ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết. Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, làm việc theo quy chế, chương trình, kế hoạch. Coi trọng việc thực hiện quy chế lãnh đạo của tổ chức đảng với quy chế làm việc của chỉ huy và các đoàn thể, đảm bảo giữ vững sự lãnh đạo của tập thể, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, tạo được sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Đảng ủy thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cả về số lượng và chất lượng; kết hợp chặt chẽ xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảm bảo phát huy được năng lực, sở trường, vai trò lãnh đạo, thực sự tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm được tiến hành chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn. Qua phân loại đánh giá chất lượng số tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh chiếm 78%, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 75%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 12%. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Trong năm Đảng ủy đã mở 2 lớp bồi dưỡng, tìm hiểu về Đảng cho 60 quần chúng ưu tú; kết nạp 12 đảng viên mới, góp phần nâng tỉ lệ lãnh đạo trong toàn đơn vi. Ngoài ra, Đảng ủy cũng thường xuyên quan tâm đổi mới việc hướng dẫn, chỉ đạo, giáo dục và rèn luyện các tổ chức quần chúng, đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, coi trọng việc xây dựng quy chế hoạt động, củng cố kiện toàn tổ chức, tập hợp, giáo dục, rèn luyện quần chúng; hướng hoạt động của các tổ chức quần chúng xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các phong trào “Tuổi trẻ BĐBP rèn đức luyện tài, xung kích sáng tạo vì chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng BĐBP vững mạnh”, “Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ””, Cuộc vận động “Vì nghĩa tình biên giới hải đảo”, “Phụ nữ BĐBP đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển – Vì chủ quyền an ninh biên giới” được đẩy mạnh và duy trì thường xuyên. Qua phong trào đã có hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên BĐBP xung kích, tình nguyện xuống các xã khó khăn và các thôn, bản trên địa bàn biên phòng phối hợp làm nhà, làm vệ sinh môi trường, tu sửa đường giao thông nông thôn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách… Qua đó góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và củng cố mối đoàn kết giữa BĐBP với nhân dân địa phương.
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn giúp đồng bào Dao xã Mẫu Sơn làm nhà ở – Ảnh: Minh Trang
Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2011, cùng với tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ Biên phòng tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP, chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh. Phấn đấu giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trần Quang Thiệp