Chủ nhật,  05/02/2023

Hà Nội phấn đấu hoàn thành trước thời hạn những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản về CNH, HĐH

* Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hộiNgày 3-3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 15 cho gần 1.000 cán bộ chủ chốt của thành phố. Tới dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố; Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội.Trong giai đoạn 2010-2015, Hà Nội phấn đấu thực hiện hoàn thành trước từ một đến hai năm những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản về công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thủ đô như: tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2011-2015 từ 12% đến 13%/năm; trong đó: dịch vụ tăng từ 12,2 đến 13,5%/năm; công nghiệp - xây dựng tăng từ 13% đến 13,7%/năm; nông nghiệp tăng từ 1,5 đến 2%/năm. GDP bình quân/người đạt từ 4.100 USD đến 4.300 USD. Huy động vốn đầu tư xã hội đạt từ 1.400 tỷ đồng đến 1.500 tỷ đồng (tăng trung bình 17,5 đến...

* Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội

Ngày 3-3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 15 cho gần 1.000 cán bộ chủ chốt của thành phố. Tới dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố; Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội.

Trong giai đoạn 2010-2015, Hà Nội phấn đấu thực hiện hoàn thành trước từ một đến hai năm những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản về công nghiệp hóa – hiện đại hóa Thủ đô như: tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2011-2015 từ 12% đến 13%/năm; trong đó: dịch vụ tăng từ 12,2 đến 13,5%/năm; công nghiệp – xây dựng tăng từ 13% đến 13,7%/năm; nông nghiệp tăng từ 1,5 đến 2%/năm. GDP bình quân/người đạt từ 4.100 USD đến 4.300 USD. Huy động vốn đầu tư xã hội đạt từ 1.400 tỷ đồng đến 1.500 tỷ đồng (tăng trung bình 17,5 đến 18,5%/năm); tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu bình quân từ 14 đến 15%/năm; góp phần cùng các địa phương khác trong cả nước hoàn thành mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Để đạt mục tiêu đó, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 đã xác định năm nhiệm vụ trọng tâm và hai khâu đột phá cần thực hiện trong giai đoạn này. Năm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững; Đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch, gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường; Tích cực chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, ưu tiên phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; Tiếp tục tạo bước chuyển mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39… Hai khâu đột phá là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là xây dựng hệ thống giao thông, cấp thoát nước và xử lý ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đại biểu sau khi quán triệt Nghị quyết, với tinh thần trách nhiệm cao nhất của người cán bộ, đảng viên khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở cấp mình; trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức triển khai quán triệt nghị quyết đến cán bộ đảng viên và nhân dân, tăng cường thảo luận, đối thoại, nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Hội nghị diễn ra từ ngày 3 đến 4-3.

* Sau hai ngày làm việc, ngày 2-3, Hội nghị Ban Chấp hành Thành ủy TP Hồ Chí Minh lần thứ 3 (mở rộng) đã kết thúc. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, chủ trì hội nghị.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm thực hiện hiệu quả sáu chương trình đột phá phát triển kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 9 (nhiệm kỳ 2010 – 2015) đề ra. Hội nghị nhất trí thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của sáu chương trình đột phá về: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị; hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố; giảm ùn tắc giao thông; giảm ngập nước và giảm ô nhiễm môi trường.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, nhất là những ý kiến nêu các giải pháp thực hiện. Đồng chí nhấn mạnh: Để thực hiện thành công sáu chương trình đột phá, trước hết phải tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; trước hết là nhận thức của các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cấp ủy đảng; tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của các chương trình đột phá đã nêu. Coi đó là nhiệm vụ cấp bách đồng thời là nhiệm vụ thường xuyên, những vấn đề cốt lõi để thành phố phát triển nhanh, bền vững. Trong phát triển nguồn nhân lực cần coi trọng công tác dự báo cung – cầu. Việc đào tạo phải thật sự xuất phát từ nhu cầu thực tế, đào tạo có chất lượng kết hợp với thu hút nhân tài. Về cải cách hành chính, cần có cách làm mới mang tính đột phá. Chú trọng cả về tổ chức bộ máy lẫn cơ chế giám sát. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính. Về hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cần tạo điều kiện để đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị cho các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế, trong đó tập trung bốn ngành mũi nhọn. Chú trọng ngành dịch vụ, hình thành trung tâm tài chính… Về tổ chức thực hiện, đồng chí Lê Thanh Hải yêu cầu các cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, có sự phân công, phân nhiệm cụ thể. Bố trí cán bộ phải bảo đảm phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn cao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội…

Theo Nhandan