Thứ hai,  06/02/2023

Các địa phương hướng dẫn công tác bầu cử

Ngày 3-3, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tổ chức hướng dẫn việc giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2011- 2016. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử ĐBQH và ứng cử đại biểu HĐND; hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 và sử dụng các biểu mẫu bầu cử; hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ của những người ra ứng cử và quy định thời gian gửi hồ sơ.Trên cơ sở hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tỉnh Phú Thọ dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh là 18 người. Số lượng người tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII (nhiệm kỳ 2011 -...

Ngày 3-3, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tổ chức hướng dẫn việc giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2011- 2016. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử ĐBQH và ứng cử đại biểu HĐND; hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 và sử dụng các biểu mẫu bầu cử; hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ của những người ra ứng cử và quy định thời gian gửi hồ sơ.

Trên cơ sở hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tỉnh Phú Thọ dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh là 18 người. Số lượng người tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII (nhiệm kỳ 2011 – 2016) là 155 người, trong đó, số tự ứng cử là hai người.

* Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu HĐND TP Hải Phòng khóa 14 (nhiệm kỳ 2011-2016) tới đông đảo các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn.

Đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử được truyền đạt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những yêu cầu của cuộc bầu cử lần này; nội dung, thủ tục, trình tự việc giới thiệu người ứng cử; phân công hướng dẫn, giám sát việc giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố của Ủy ban MTTQ Việt Nam. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội trong thời gian từ ngày 4 đến 16-3, HĐND thành phố từ ngày 4 đến 20-3. Việc giới thiệu người ra ứng cử phải tuân thủ trình tự thủ tục: tổ chức hội nghị dự kiến giới thiệu người ra ứng cử; hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác; hội nghị giới thiệu người ứng cử… Việc gửi hồ sơ và biên bản về việc giới thiệu người ứng cử chậm nhất là ngày 18-3 đối với ứng cử đại biểu Quốc hội, ngày 20-3 đối với ứng cử đại biểu HĐND thành phố.

Theo quy định, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIII tại TP Hải Phòng được bầu chín đại biểu; HĐND thành phố khóa 14 được bầu 67 đại biểu, tăng hai đại biểu so khóa 13. Số lượng đại biểu chuyên trách HĐND thành phố khóa 14 tăng do thành phố đang thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã thống nhất giới thiệu đề cử 23 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và 127 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa 14.

* Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016. Hội nghị đã nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phổ biến những nét mới của Luật Bầu cử đại biểu QH và Luật Bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016; Nghị quyết liên tịch số 01 về việc ban hành quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu QH và ứng cử đại biểu HĐND; thống nhất biểu quyết về số lượng đại biểu. Theo đó, tỉnh Gia Lai có 17 người sẽ được giới thiệu ứng cử đại biểu QH khóa XIII (trong đó có dự kiến số lượng người tự ứng cử), trên cơ sở này sẽ tiến hành các bước trong quy trình hiệp thương, chốt danh sách chính thức người ứng cử đại biểu QH khóa XIII tại Gia Lai sẽ còn 13 người để bầu ra bảy đại biểu QH khóa XIII. Về bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016, tỉnh Gia Lai có 143 người được giới thiệu ứng cử (trong đó có dự kiến số lượng người tự ứng cử). Sau khi hoàn thành ba lần hiệp thương, danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai sẽ còn 121 người để bầu ra 77 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Hiện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đang phối hợp với các ban, ngành chức năng của tỉnh tiếp tục chuẩn bị về dự kiến nhân sự cụ thể và những vấn đề liên quan khác để tiếp tục trình ra hội nghị hiệp thương lần thứ hai trong thời gian tới.

* Ngày 3-3, Công an Quảng Ngãi tổ chức hội nghị triển khai công tác bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 trên địa bàn tỉnh với mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn của đất nước, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình bầu cử; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự có thể cản trở hoặc làm ảnh hưởng đến công tác bầu cử…

Theo Nhandan