Thứ hai,  06/02/2023

Triển khai công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2011

Ngày 3-3, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại T.Ư, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2010; triển khai nhiệm vụ năm 2011.Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông - Hải đảo, Ban Chỉ đạo Phân giới cắm mốc; lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Đài Truyền hình Việt Nam, cùng hơn 500 đại biểu từ các ban, bộ, ngành trung ương và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước dự hội nghị.Hội nghị nhận định, thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thành tựu đổi mới đất nước; giới thiệu và quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt...

Ngày 3-3, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại T.Ư, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2010; triển khai nhiệm vụ năm 2011.

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông – Hải đảo, Ban Chỉ đạo Phân giới cắm mốc; lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Đài Truyền hình Việt Nam, cùng hơn 500 đại biểu từ các ban, bộ, ngành trung ương và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước dự hội nghị.

Hội nghị nhận định, thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thành tựu đổi mới đất nước; giới thiệu và quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam; đấu tranh bác bỏ những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực xấu, qua đó góp phần nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế, tăng cường sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2010 cũng như giai đoạn 2006 – 2010, công tác tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc biên giới đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Cùng với việc tích cực triển khai tuyên truyền sâu rộng về quá trình và kết quả phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc; thực hiện tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc biên giới với Lào và phân giới cắm mốc với Cam-pu-chia, thông qua các cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, các hội thảo quốc tế, nhất là trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010, Việt Nam đã kiên quyết đấu tranh chống lại những hoạt động vi phạm chủ quyền quốc gia, làm cho nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế có nhận thức đúng hơn về các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ trên đất liền, trên biển đảo của nước ta.

Các đại biểu tập trung thảo luận phương hướng nhiệm vụ năm 2011, gồm: Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương… về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc. Tăng cường số lượng và chất lượng các hoạt động thông tin, chất lượng dự báo tình hình; chủ động hơn nữa trong việc định hướng dư luận chính xác, kịp thời, góp phần đấu tranh với những thông tin sai sự thật, những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền &#39Chiến lược biển đến năm 2020&#39, giáo dục sâu rộng trong nhân dân về vai trò, tiềm năng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển giữa các quốc gia có biển. Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài giữa Việt Nam với các nước láng giềng…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nêu bật những thành tựu công tác đối ngoại của nước ta trong thời gian qua. Đó là đã hoàn thành cắm mốc biên giới phía bắc; Việt Nam trở thành thành viên WTO và thật sự hội nhập cộng đồng quốc tế. Hoàn thành xuất sắc vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an. Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các nước; xây dựng đối tác chiến lược với nhiều nước trên thế giới.

Hội nghị tiếp tục làm việc đến ngày 4-3.

Theo Nhandan