Chủ nhật,  05/02/2023

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XII tổng kết hoạt động

Ngày 3-3, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (TP Cần Thơ), Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh (QP và AN) của QH tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII. Đến dự, có đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trung tướng Trần Phi Hổ, Tư lệnh Quân khu 9; các thành viên của Ủy ban QP và AN; đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Đồng chí Lê Quang Bình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban QP và AN của Quốc hội chủ trì hội nghị.Hội nghị nhận thấy, hoạt động thẩm tra, giám sát của Ủy ban QP và AN nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII được thực hiện đúng trình tự, thủ tục và các quy định của pháp luật. Nhờ vậy, các dự án do Ủy ban chủ trì thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý đều được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua với số phiếu cao. Hoạt động phối hợp thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh được chú trọng...

Ngày 3-3, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (TP Cần Thơ), Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh (QP và AN) của QH tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII. Đến dự, có đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trung tướng Trần Phi Hổ, Tư lệnh Quân khu 9; các thành viên của Ủy ban QP và AN; đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Đồng chí Lê Quang Bình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban QP và AN của Quốc hội chủ trì hội nghị.

Hội nghị nhận thấy, hoạt động thẩm tra, giám sát của Ủy ban QP và AN nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII được thực hiện đúng trình tự, thủ tục và các quy định của pháp luật. Nhờ vậy, các dự án do Ủy ban chủ trì thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý đều được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua với số phiếu cao. Hoạt động phối hợp thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh được chú trọng hơn. Các hoạt động giám sát được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội. Hoạt động giám sát được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát chi tiết, phù hợp với chương trình hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các nội dung giám sát đều là những vấn đề bức xúc, được dư luận quan tâm, đáp ứng yêu cầu của cử tri. Các đoàn giám sát hoạt động tích cực, hiệu quả, bảo đảm nội dung, chương trình đề ra và an toàn tuyệt đối. Chất lượng các hoạt động giám sát được nâng lên, đồng thời cũng thẳng thắn nêu lên những yếu kém, khuyết điểm; những nguyên nhân, giải pháp khắc phục và đưa ra nhiều kiến nghị sát thực, góp phần quan trọng trong việc sửa đổi, bổ sung pháp luật, cơ chế chính sách, thúc đẩy nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Đặc biệt, các hoạt động đối ngoại, khảo sát ngày càng được đẩy mạnh, mở rộng và đạt nhiều tiến bộ. Nhìn chung, được sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cùng sự nỗ lực của các thành viên Ủy ban QP và AN, công tác thẩm tra, giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII đã đạt được những kết quả khả quan, toàn diện, góp phần trực tiếp và có hiệu quả vào việc giữ gìn vững chắc an ninh quốc gia, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác thẩm tra, giám sát trong nhiệm kỳ qua vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. Đó là chưa phát huy tốt sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động; nhất là chưa nghiên cứu, giám sát toàn diện và thường xuyên các văn bản có nội dung liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Cho nên việc phát hiện, kiến nghị xử lý những quy định không phù hợp trong các văn bản chưa kịp thời; chưa tổ chức tốt giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Một số kiến nghị qua hoạt động giám sát còn dàn trải, chưa chỉ rõ trách nhiệm pháp lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn biểu dương Ủy ban QP và AN cùng các thành viên về những nỗ lực, cố gắng và những kết quả hoạt động, những đóng góp to lớn cho Quốc hội, cho Đảng, nhân dân trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế, yếu kém; những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và những kiến nghị để nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII sắp tới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm. Trước mắt, tiếp tục hoàn thành tốt những nhiệm vụ của Ủy ban từ nay đến hết nhiệm kỳ. Đặc biệt tập trung cho nhiệm vụ phối hợp giám sát, kiểm tra nhằm bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Theo Nhandan