Thứ ba,  31/01/2023

Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Liên Việt

Sáng 3-3, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam họp mặt Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Liên Việt (3-3-1951 - 3-3-2011). Tới dự có đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư và các thế hệ cán bộ Mặt trận.Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm phát biểu ý kiến, ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Liên Việt 60 năm qua, cho biết: Năm 1951, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta bước sang một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn tổng phản công, yêu cầu cấp bách đặt ra cho cách mạng nước ta lúc đó là thực hiện cho được 'Một dân tộc, một Mặt trận'. Ngày 3-3-1951, tại xã Vinh Quang (Tuyên Hóa, Tuyên Quang) đã diễn ra Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh và Liên Việt, thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Mặt trận Liên Việt). Đại hội khẳng định sự đoàn kết giữa các giai cấp, các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận là đoàn kết lâu dài. Đoàn kết các tầng lớp nhân dân, lấy công nông...

Sáng 3-3, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam họp mặt Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Liên Việt (3-3-1951 – 3-3-2011). Tới dự có đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư và các thế hệ cán bộ Mặt trận.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm phát biểu ý kiến, ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Liên Việt 60 năm qua, cho biết: Năm 1951, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta bước sang một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn tổng phản công, yêu cầu cấp bách đặt ra cho cách mạng nước ta lúc đó là thực hiện cho được &#39Một dân tộc, một Mặt trận&#39. Ngày 3-3-1951, tại xã Vinh Quang (Tuyên Hóa, Tuyên Quang) đã diễn ra Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh và Liên Việt, thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Mặt trận Liên Việt). Đại hội khẳng định sự đoàn kết giữa các giai cấp, các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận là đoàn kết lâu dài. Đoàn kết các tầng lớp nhân dân, lấy công nông làm nền tảng để kháng chiến, kiến quốc; vừa kháng chiến vừa kiến quốc; vừa kháng chiến, vừa cải thiện dân sinh; kết hợp tinh thần yêu nước chân chính với tinh thần quốc tế đúng đắn; gắn kháng chiến của Việt Nam với phong trào bảo vệ hòa bình thế giới… Đồng chí nêu rõ: Kỷ niệm 60 năm Mặt trận Liên Việt là dịp để chúng ta một lần nữa khẳng định và tự hào về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, về mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. MTTQ Việt Nam, tổ chức kế tục sự nghiệp vẻ vang của các tổ chức Mặt trận trước đây quyết tâm nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức tự lực, tự cường; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống. Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2011, tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39, &#39Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư&#39, Ngày vì người nghèo và Cuộc vận động &#39Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam&#39.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng các ông: Trần Đình Phùng và Nguyễn Văn Vĩnh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huân chương Lao động hạng nhất; tặng các Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hà Văn Núi và Hà Thị Liên, Huân chương Lao động hạng ba.

Theo Nhandan