Chủ nhật,  29/01/2023

Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh: Tổng kết công tác phối hợp hoạt động năm 2010

LSO-Ngày 3/3, Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác phối hợp hoạt động năm 2010 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2011. Trong năm 2010 hai cơ quan đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tuyên truyền công tác quốc phòng quân sự địa phương, chính sách hậu phương quân đội. Nắm tình hình địa bàn, tham mưu đề xuất cho cấp uỷ, chính quyền giải quyết những vụ việc phức tạp ở địa phương; xây dựng lực lượng vũ trang, các cấp hội cơ sở và các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội ở địa phương vững mạnh, tích cực tham gia xoá đói giảm nghèo… Năm 2011, Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh xác định tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, cán bộ, hội viên CCB tích cực thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị; thực hiện tốt...

LSO-Ngày 3/3, Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác phối hợp hoạt động năm 2010 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.
Trong năm 2010 hai cơ quan đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tuyên truyền công tác quốc phòng quân sự địa phương, chính sách hậu phương quân đội. Nắm tình hình địa bàn, tham mưu đề xuất cho cấp uỷ, chính quyền giải quyết những vụ việc phức tạp ở địa phương; xây dựng lực lượng vũ trang, các cấp hội cơ sở và các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội ở địa phương vững mạnh, tích cực tham gia xoá đói giảm nghèo… Năm 2011, Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh xác định tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, cán bộ, hội viên CCB tích cực thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; phối hợp xây dựng các cấp hội CCB trong sạch vững mạnh; hỗ trợ các hoạt động kinh tế, tham gia xoá đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách xã hội.

Dương Nguyên