Chủ nhật,  29/01/2023

Huyện Bình Gia, Chi Lăng, Tràng Định, Văn Quan và Cao Lộc tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2011

LSO-Ngày 1/3/2011 Ban CHQS huyện Bình Gia đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2011. Buổi lễ đã quán triệt chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2011 của cấp trên, triển khai kế hoạch huấn luyện chiến đấu 6 tháng đầu năm 2011: Trong đợt ra quân huấn luyện năm nay, lực lượng vũ trang quân sự huyện Bình Gia tiếp tục đổi mới toàn diện công tác huấn luyện chiến đấu theo phương châm “cơ bản thiết thực- vững -chắc” coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với nhiệm vụ, gắn với đối tượng, địa bàn tác chiến. Tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, nắm vững 2 nhiệm vụ chiến lược cho cán bộ, chiến sỹ kết hợp huấn luyện chiến đấu, thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng. Đối với cơ quan Ban CHQS huyện, huấn luyện 100% đạt yêu cầu, 86% khá, 30% giỏi; đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên :...

LSO-Ngày 1/3/2011 Ban CHQS huyện Bình Gia đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2011.
Buổi lễ đã quán triệt chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2011 của cấp trên, triển khai kế hoạch huấn luyện chiến đấu 6 tháng đầu năm 2011: Trong đợt ra quân huấn luyện năm nay, lực lượng vũ trang quân sự huyện Bình Gia tiếp tục đổi mới toàn diện công tác huấn luyện chiến đấu theo phương châm “cơ bản thiết thực- vững -chắc” coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với nhiệm vụ, gắn với đối tượng, địa bàn tác chiến. Tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, nắm vững 2 nhiệm vụ chiến lược cho cán bộ, chiến sỹ kết hợp huấn luyện chiến đấu, thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng. Đối với cơ quan Ban CHQS huyện, huấn luyện 100% đạt yêu cầu, 86% khá, 30% giỏi; đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên : 100% nội dung huấn luyện đạt yêu cầu trở lên, 75% đến 80% đạt khá, giỏi, 4 cơ sở đạt giỏi.
* Ngày 1/3, Ban CHQS huyện Chi Lăng đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2011. Buổi lễ đã được Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện quán triệt mệnh lệnh huấn luyện của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.
Trong đó nêu rõ, huấn luyện sỹ quan chỉ huy và cơ quan các cấp, nắm vững đường lối, quan điểm chính trị, quân sự của nghệ thuật quân sự Việt Nam, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn quân sự, nắm chắc đối tượng tác chiến, tham mưu huấn luyện theo chức trách. Sỹ quan chỉ huy và các cấp giỏi tác chiến độc lập, tác chiến theo nhiệm vụ, tác chiến trong đội hình cấp trên, hiệp đồng binh chủng và lực lượng vũ trang trên địa bàn với quy mô hình thức tác chiến khác nhau, nắm chắc nguyên tác sử dụng binh chủng, ngành trong chiến đấu. Cũng tại buổi lễ ban chỉ huy quân sự huyện đã phát động phong trào thi đua huấn luyện giỏi trong lực lượng vũ trang năm 2011.
* Ngày 1/3/2011, Ban CHQS huyện Tràng Định đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2011.
Tại buổi lễ ra quân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tràng Định đã quán triệt nhiệm vụ huấn luyện trọng tâm năm 2011, với phương châm huấn luyện là tiếp tục huấn luyện theo phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu theo nhiệm vụ gắn với đối tượng, địa bàn tác chiến. Tập trung huấn luyện bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài trang bị tác chiến độc lập, nâng cao khả năng tác chiến, kịp thời xử lý mọi tình huống xảy ra.
Cũng tại buổi lễ, Ban CHQS huyện Tràng Định đã phát động thi đua và 100% các ban của Ban CHQS huyện; Ban CHQS các xã, thị trấn và dân quân tự vệ đã ký giao ước thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011.
* Ngày 1/3 Ban CHQS huyện Văn Quan đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2011.
Tại buổi lễ phát động, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Văn Quan đã quán triệt mệnh lệnh huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, chất lượng, hiệu quả.”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu theo nhiệm vụ gắn với đối tượng, địa bàn tác chiến. Nhiệm vụ của đợt ra quân huấn luyện tập trung làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, tư tưởng, vai trò, vị trí nhiệm vụ huấn luyện trong tình hình mới. cấp uỷ, chính quyền và chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt sâu sắc phương hướng, phương châm, nhiệm vụ huấn luyện theo tư duy mới về quân sự và quốc phòng của Đảng, tăng cường giáo dục nâng cao chất lượng chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sỹ. Cũng tại buổi lễ ra quân, Ban CHQS huyện đã phát động phong trào thi đua quyết thắng trong toàn lực lượng vũ trang quân sự huyện với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng”.
* Ngày 1/3, Ban CHQS huyện Cao Lộc đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2011.
Trong năm 2010, Ban CHQS huyện Cao Lộc đã triển khai thực hiện tốt công tác huấn luyện trên mọi mặt và toàn thể các lực lượng. Qua đó trong năm, kết quả huấn luyện đã được Bộ CHQS tỉnh và cơ quan quân sự các cấp đánh giá đạt kết quả tốt. Bước vào năm 2011, ngay sau khi nhận được mệnh lệnh huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đã tổ chức quán triệt chức năng, nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và cụ thể hoá công tác huấn luyện cho các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên… Tổ chức chuẩn bị đầy đủ về giáo án, bài giảng, mô hình học cụ… chuẩn bị sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới. Tại lễ ra quân huấn luyện, đại diện các lực lượng trực thuộc Ban CHQS huyện đã đăng ký giao ước thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mùa huấn luyện năm 2011.

Nhóm CTV