Thứ hai,  06/02/2023

Xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2011-2016

LSO-Ngày 2/3/2011, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016.Xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn triển khai công tác bầu cử Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; quán triệt một số văn bản của Đảng, Nhà nước về triển khai công tác bầu cử: hướng dẫn nhân sự của Ban Tổ chức Trung ương; Quyết định số 215 của Thủ tướng chính phủ về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011–2016; quy trình các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp; Thông tư số 05 của Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức, hoạt động của các tổ phụ trách bầu cử; Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố về triển khai công tác bầu cử…Tiếp đó, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu...

LSO-Ngày 2/3/2011, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016.
Xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn triển khai công tác bầu cử
Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; quán triệt một số văn bản của Đảng, Nhà nước về triển khai công tác bầu cử: hướng dẫn nhân sự của Ban Tổ chức Trung ương; Quyết định số 215 của Thủ tướng chính phủ về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011–2016; quy trình các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp; Thông tư số 05 của Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức, hoạt động của các tổ phụ trách bầu cử; Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố về triển khai công tác bầu cử…
Tiếp đó, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra vào tháng 5 tới thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Đức Anh