Thứ ba,  31/01/2023

Thành phố Lạng Sơn: Triển khai quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016

LSO-Ngày 2/3/2011, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016.Thành phố Lạng Sơn triển khai quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐNDTại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thông báo số 28/TB-MT về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016; hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu những người ứng xử đại biểu HĐND thành phố; Nội dung Nghị quyết liên tịch số 01, số 02/2011/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 8/2/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc ban hành Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử ĐBQH và những người ứng cử đại biểu HĐND;...

LSO-Ngày 2/3/2011, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016.
Thành phố Lạng Sơn triển khai quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thông báo số 28/TB-MT về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016; hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu những người ứng xử đại biểu HĐND thành phố; Nội dung Nghị quyết liên tịch số 01, số 02/2011/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 8/2/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc ban hành Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử ĐBQH và những người ứng cử đại biểu HĐND; về việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi công tác và nơi cư trú về những người ứng cử ĐBQH và những người ứng cử đại biểu HĐND…
Tiếp đó, các đại biểu đã tham gia thảo luận, nêu lên những ý kiến còn chưa rõ trong việc triển khai quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND để được giải đáp, hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.

Đức Anh