Thứ ba,  28/03/2023

Ban đền bù giải phóng mặt bằng thành phố Lạng Sơn: Triển khai nhiệm vụ năm 2011

LSO-Ngày 2/3/2011, thành phố Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) năm 2010 và đề ra phương hướng nhiêm vụ năm 2011.Năm 2010, công tác bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố quan tâm chỉ đạo, nhiều dự án trong thời gian ngắn đã được bàn giao mặt bằng để đầu tư xây dựng, đã tổ chức thực hiện 31 dự án, triển khai, đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 636 hộ có đất bị thu hồi; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố được triển khai có hiệu quả, không có điểm nóng xảy ra do GPMB. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Tiếp đó, hội nghị chỉ rõ một số vấn đề hạn chế như, một số dự án đầu tư xây dựng triển khai chậm không đảm bảo tiến độ, một số hộ dân bị thu hồi đất chưa chấp hành tốt các quy định của nhà nước về...

LSO-Ngày 2/3/2011, thành phố Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) năm 2010 và đề ra phương hướng nhiêm vụ năm 2011.
Năm 2010, công tác bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố quan tâm chỉ đạo, nhiều dự án trong thời gian ngắn đã được bàn giao mặt bằng để đầu tư xây dựng, đã tổ chức thực hiện 31 dự án, triển khai, đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 636 hộ có đất bị thu hồi; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố được triển khai có hiệu quả, không có điểm nóng xảy ra do GPMB. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Tiếp đó, hội nghị chỉ rõ một số vấn đề hạn chế như, một số dự án đầu tư xây dựng triển khai chậm không đảm bảo tiến độ, một số hộ dân bị thu hồi đất chưa chấp hành tốt các quy định của nhà nước về công tác thu hồi đất công, bồi thường tái định cư dự án, một số dự án chưa bố trí được kinh phí kịp thời để chi trả cho các hộ dân… Nguyên nhân chính của vấn đề này do vướng mắc về công tác bồi thường GPMB; một số hộ dân cố tình chống đối không chấp hành quyết định thu hồi đất, các chế độ, chính sách liên quan đến công tác bồi thường, GPMB thường xuyên có nhiều thay đổi làm cho việc tính toán, lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB các dự án gặp nhiều vướng mắc…
Năm 2011, Ban đền bù GPMB thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện các dự án chuyển tiếp từ năm 2010, triển khai các dự án mới có hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chống đối không chấp hành quyết định thu hồi đất.

Đỗ Hoạt