Chủ nhật,  29/01/2023

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2004-2011

LSO-Ngày 3/3/2011, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2004-2011. Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2004-2011Trong nhiệm kỳ 2004-2011, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Ban đã cùng với Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND giúp HĐND tỉnh xem xét, quyết định những vần đề quan trọng của địa phương bằng việc ban hành các nghị quyết; tham gia tích cực, có tinh thần trách nhiệm cùng với Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình cho các kỳ họp; thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát tại kỳ họp và giữa 2 kỳ họp. Ban đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan hoàn thành 24 báo cáo thẩm tra trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, được cử tri và đại biểu HĐND tỉnh nhất trí, đồng tình ủng hộ....

LSO-Ngày 3/3/2011, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2004-2011.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2004-2011
Trong nhiệm kỳ 2004-2011, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Ban đã cùng với Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND giúp HĐND tỉnh xem xét, quyết định những vần đề quan trọng của địa phương bằng việc ban hành các nghị quyết; tham gia tích cực, có tinh thần trách nhiệm cùng với Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình cho các kỳ họp; thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát tại kỳ họp và giữa 2 kỳ họp. Ban đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan hoàn thành 24 báo cáo thẩm tra trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, được cử tri và đại biểu HĐND tỉnh nhất trí, đồng tình ủng hộ. Tại các kỳ họp, các thành viên của Ban luôn tích cực trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Việc xây dựng nội dung, chương trình hoạt động khảo sát, giám sát luôn chú trọng lựa chọn các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cử tri quan tâm. Qua hoạt động khảo sát, giám sát, đã kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót của đơn vị chịu giám sát, đồng thời có các kiến nghị cần thiết đối với các cấp, các ngành, đơn vị cơ sở có biện pháp khắc phục…

Đức Anh