Thứ ba,  31/01/2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Hội nghị hướng dẫn nội dung thủ tục, trình tự giới thiệu những người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

LSO-Ngày 4/3/2011, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung thủ tục, trình tự giới thiệu những đại biểu ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá 13 và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh. Đại biểu dự gồm đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2011 – 2016. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt thông tin của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử; Nghị quyết liên tịch về việc ban hành Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử ĐBQH khóa 13 và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2011 -2016; nghe phổ biến kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai công tác bầu cử. Trong đó nhấn mạnh, cần phải nắm chắc quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử ĐBQH và HĐND....

LSO-Ngày 4/3/2011, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung thủ tục, trình tự giới thiệu những đại biểu ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá 13 và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh.
Đại biểu dự gồm đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2011 – 2016.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt thông tin của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử; Nghị quyết liên tịch về việc ban hành Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử ĐBQH khóa 13 và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2011 -2016; nghe phổ biến kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai công tác bầu cử. Trong đó nhấn mạnh, cần phải nắm chắc quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử ĐBQH và HĐND.
Các đại biểu dự hội nghị cũng đã được nghe giới thiệu về bầu cử đại biểu Quốc hội bao gồm: nội dung, thủ tục, trình tự dự kiến những người ứng cử; lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác; giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và việc gửi hồ sơ của những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Đỗ Hoạt